• Rob Kreszner

Arie de Groot over boerderij midden in de stad

GORINCHEM In het Gorcums Museum is de tentoonstelling De Koe in de Kunst te zien. Daarbij draait de korte film 'De koe in Gorcum' waarin Arie de Groot vertelt over de laatste stadsboerderij in de Gorcumse binnenstad.

Rubriek Gorcums Museum

We schrijven 1911 als de grootvader van Arie de Groot besluit een boerderij te kopen, aan het Heerenlaantje 5 naast de gasfabriek in de Gorcumse binnenstad. In die tijd zijn er meerdere zogenaamde stadsboerderijen. Hij begint met zes koeien maar breidt uit met paarden en schapen. De vader van Arie zette met zijn broers het bedrijf voort, totdat dit in 1978 moest worden afgebroken om plaats te maken voor woningen.

Een boerderij midden in de stad? De Groot: ,,We konden het altijd goed vinden met de buren die in de Hovenierstraat woonden. De oude huisjes die niet meer werden bewoond gebruikten we als stal en opslagplaats. Soms liepen we met de koeien en de schapen de stad door omdat ze graasden op kleine perceeltjes gras die buiten de stadswallen lagen. Het was niet bijzonder als we van Stalkaarsen, waar we ook stallen hadden, met een kudde schapen dwars door de stad naar Dalem liepen. Zoals in de film wordt gezegd: het buitenleven was toen erg dicht bij het stadsleven. Nadat de boerderij was afgebroken hadden we nog een poos de melkzaak aan de Melkheul. Melk werd toen ook aan de deur verkocht, een soort SRV maar dan beperkt tot zuivel. En we verkochten ook snoep, aan schoolkinderen als ze pauze hadden."

Dat Arie boer wilde worden stond voor hem van jongs af aan vast. Hij trouwde in 1983 en betrok een boerderij in Dalem, zo ongeveer op de plek waar nu de Evenementenhal staat. Toen deze in 1996 door de stadsuitbreiding moest worden afgebroken verhuisde hij naar Herwijnen waar hij nu met zijn twee broers een bedrijf heeft van 130 hectare. ,,Zij fokken koeien en paarden en dagelijks worden er 300 koeien gemolken. Net als vroeger lopen er nog steeds schapen rond. En de geschiedenis herhaalt zich: de drie broers worden opgevolgd door drie zonen, van elke broer de oudste, maar dat is toeval."

Of hij heimwee heeft naar Gorinchem? ,,Nee hoor. Ik kom nog steeds vaak in Gorinchem en ik ben voorzitter van de paardensportvereniging Hippos aan de Grote Haarsekade waar we een clubhuis hebben. En ik geniet van het fraaie schilderij van de oude stadsboerderij aan het Heerenlaantje van de hand van kunstenaar Pellikaan dat bij mij thuis hangt en nu is te zien in het Gorcums Museum."