Arkelse actiegroep denkt aan Ombudsman

ARKEL 'Wij zien geen aanleiding om ons standpunt aan te passen. Er is gedurende anderhalf jaar een zorgvuldig proces doorlopen waarbij de inwoners en andere belanghebbenden ruime mogelijkheden hebben gehad om hun mening te geven. Daar is ook gebruik van gemaakt. Uiteindelijk zijn op 22 november en 30 januari de argumenten tegen elkaar afgewogen en heeft dat tot besluitvorming geleid.' Was getekend de gemeente Giessenlanden in reactie op de zienswijzen uit Arkel op de beoogde herindeling met Molenwaard per 1 januari 2019. Actiegroep De Ontkoppeling schudt het hoofd, maar legt zich er niet bij neer.

Aan bovengenoemde data kan 16 mei worden toegevoegd. Volgende week dinsdag oordeelt de gemeenteraad voor de derde keer over de fusie van de twee Alblasserwaard-gemeenten. Het college wil alle dorpen in Giessenlanden binnenboord houden en een overgrote meerderheid van de gemeenteraad is het daarmee eens. Alleen Esther Renes van de gelijknamige eenmansfractie en Bettie Piso van de PvdA sputteren, als het om Arkel gaat, tegen. De Ontkoppeling doet dat ook. Zij heeft iets meer in de melk te brokkelen aangezien zij getalsmatig wel de overhand heeft. De enquête die begin dit jaar huis aan huis werd verspreid leverde ruim zestienhonderd ingeleverde formulieren op. Ruim tweederde van de huishoudens die aan deze vanuit de samenleving opgezette bewonerspeiling deelnamen, sluiten liever bij Gorinchem aan. Dit heeft het gemeentebestuur en de raad niet doen besluiten, wat de actievoerders graag wilden, om even een stapje terug te doen en ook dit alternatief uit te lichten. ,,Als daar, zoals ze nu ook min of meer stellen in de beantwoording van de zienswijzen, geen tijd meer voor is, hadden ze de procedure anders moeten inrichten", aldus Berend Buddingh, de aanjager en voorman van de Arkelse actiegroep. Hij schudt zoals gezegd zijn hoofd. ,,Omdat ik verbijsterd ben over het empatisch vermogen dat ontbreekt. Over de ambtelijke benadering, die enkel is gericht op het weerleggen van de zienswijzen. 'Het ligt niet aan de gemeente, maar aan de inwoners. Zij hebben hun kans gehad." ,,Dat is nu precies de reden", zo stelt de oud-wethouder",,dat mensen zich afkeren van de politiek. Ze voelen zich niet serieus genomen."

 

,,Dat gevoel hebben wij ook. Daarom overwegen we het aan de Nationale Ombudsman voor te leggen." De Ontkoppeling wacht eerst de beraadslagingen op 16 mei af. ,,Hopelijk wordt het aangekaart door de gemeenteraad, maar we maken ons geen illusies", aldus Buddingh, die zich er wel bij neerlegt dat zijn burgerinitiatief het onderspit delft. ,,Ik had verwacht dat dit het laatste hoofdstuk zou zijn. 'We zetten onze argumenten pro Gorinchem nog eens op een rij en krijgen uitgebreid beargumenteerd terug waarom samengaan met Molenwaard beter is.' Dat is niet gebeurd en dat vind ik teleurstellend. Erken op z'n minst dat er iets speelt en dat Arkel een ander dorp is waarvoor (dat had ik echt gehoopt en verwacht) je preciezer moet aangeven hoe je daarmee omgaat."