• Robin van Lonkhuijsen

Banengroei in Gorinchem, maar niet iedereen profiteert

GORINCHEM De arbeidsmarkt in Gorinchem verandert: de werkgelegenheid blijft aantrekken, het aantal vacatures groeit en de werkloosheid krimpt. Ook wordt de arbeidsmarkt steeds flexibeler en hebben technologische veranderingen hun weerslag op de arbeidsmarkt. Nieuwe beroepen en banen ontstaan, terwijl er ook werk verdwijnt en andere - vaak hogere - eisen worden gesteld aan bestaande banen. Vooral in het middensegment dreigen door de technologische vooruitgang banen te verdwijnen.

Dit blijkt uit het jaarlijkse rapport Regio in Beeld, waarin UWV de situatie op de regionale arbeidsmarkt in de regio Gorinchem belicht. Centraal staan de kansen en knelpunten voor werkzoekenden en werkgevers.

UWV verwacht dat het aantal banen van werknemers in de arbeidsmarktregio Gorinchem tussen 2017-2018 met 1,2% zal toenemen naar 61.000. De meeste nieuwe banen zullen in 2018 ontstaan in de zorg & welzijn (hoewel binnen deze sector wel een aantal branches met krimp te zien zijn). Daarna volgt de overige zakelijke diensten (waaronder de uitzendbranche), specialistische zakelijke dienstverlening, detailhandel en de bouw.

In 2016 ontstonden in de regio 6.000 vacatures, gemiddeld 1.500 per kwartaal. UWV verwacht dat de vacaturemarkt in 2017 en 2018 blijft groeien.

De groei van de werkgelegenheid is omvangrijk genoeg om de werkloosheid te laten dalen, maar niet sterk genoeg om voor alle groepen een daling te realiseren. Zo neemt het aantal bijstandsuitkeringen toe en zijn er veel mensen die vanwege een arbeidsbeperking aan de zijlijn staan. Laagopgeleiden, arbeidsbeperkten, 55-plussers en mensen die een beroep uitoefenen waar weinig vraag naar is, beschikken over een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Deze groepen blijven achter ondanks de aantrekkende economie. UWV heeft voor verschillende beroepen waarin weinig werk te vinden is, overzichten gemaakt van mogelijke overstapberoepen.

Tegelijkertijd ondervinden werkgevers voor bepaalde beroepen steeds meer knelpunten bij het invullen van vacatures. Er is dan ook sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt: vraag en aanbod sluit niet goed op elkaar aan. Deze mismatch wordt vergroot door de snelle technologische ontwikkelingen, waardoor gevraagde vaardigheden niet altijd aansluiten op het aanbod. . Vergrijzing en flexibilisering zorgen er voor dat deze problemen sneller zichtbaar worden.

Hans Freije, voorzitter Arbeidsmarktregio Gorinchem, is blij met de groeiende beroepsbevolking (105.000) en de dalende werkloosheid in de arbeidsmarktregio. ,,De regio heeft het laagste werkloosheidspercentage van Nederland, maar we moeten zorgen dat uiteindelijk iedereen profiteert van de kansen op de arbeidsmarkt. Belangrijk is het om voor alle kwetsbare groepen extra inspanningen te ondernemen, bijvoorbeeld het aanbieden van korte om- en bijscholingstrajecten. Het Leerwerkloket en School en Bedrijf zijn er actief, daarnaast ook nog initiatieven zoals 't Gilde, Technasium en HBO Drechtsteden met een duaal HBO opleiding ICT. Goed is om te zien dat het aantal arbeidsbeperkten met een betaalde baan in de regio toeneemt, maar hier moet nog wel méér gebeuren. Bijvoorbeeld dat ze een langere structurele werkplek krijgen bij reguliere werkgevers."