• De Algemene Begraafplaats aan de De Vries Robbéweg ligt vol met grind. Niet zo handig voor mensen die slecht ter been zijn.

    Egbert Egberts

Begraafplaats slecht toegankelijk

GORINCHEM ,,Ik denk dat er niet echt goed over nagedacht is dat mensen met een mobiele beperking zich niet goed over deze paden kunnen voortbewegen."

door Egbert Egberts

Bezoekers van de Algemene Begraafplaats aan de De Vries Robbéweg met een rollator of een scootmobiel hebben moeite om via deze paden bij de laatste rustplaats van een familielid of een bekende te komen. Inwoner meneer De Keijzer uit de Haarwijk heeft na een viertal jaren het graf van zijn overleden moeder bezocht te hebben, dat ligt naast dat van zijn 35 jaar geleden overleden vader, spreekwoordelijk maar de pijp aan Maarten gegeven.

,,De paden tussen de graven op de begraafplaats bestaan volledig uit grind op een zachte ondergrond. Nadat je over een veelbelovend pad met straatstenen vanaf de ingang het terrein opgaat kom je meteen in het grindbed terecht. Dat is natuurlijk prima om onkruid tegen te gaan, maar als het even geregend heeft zijn de kiezeltjes spekglad en daardoor nauwelijks begaanbaar. Wanneer het slecht weer is wordt het een zanderige boel. Ik doe er normaal vanaf de ingang tot aan de graven van mijn ouders, helemaal tegen de groene afrastering bij de dijk van het Merwedekanaal aan al heel lang over. Moet steeds stoppen en gaan zitten op de rollator. Die ook nog eens door mijn gewicht wegzakt. Een vrijwel onmogelijke opgave om heen en terug te lopen zonder daar buiten adem uit en zonder kleerscheuren vanaf te komen. En omdat ik dit helemaal alleen moet doen en er geen hulp bij kan vragen op die locatie heb ik me er eigenlijk al mee verzoend dat dit me niet meer gaat lukken."
Mevrouw Van Wijk uit de Lingewijk vertelt een soortgelijk verhaal. Haar zus en buurvrouw zijn er in 2018 begraven. Ze loopt soms met een hekje. En zit in een rolstoel om vervoerd te kunnen worden. ,,Het is geen doen. Ik ben er al een paar keer gevallen. Het is niet leuk om te zeggen, maar je verwacht toch dat men er rekening mee houdt dat er veel oude mensen gebruik van moeten maken? Ook ik overweeg er maar niet meer naar toe te gaan. Ik wil hier niet dood gevonden worden omdat ik er ben uitgegleden en niemand mij tijdig vindt."
Het onderhouden van algemene gemeentelijke begraafplaatsen is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Behalve dat er grind gebruikt wordt om vooral onkruid tegen te gaan heeft deze bodembedekker een decoratieve functie. ,,Maar het kan toch niet de bedoeling zijn dat je er als nabestaande niet meer kunt komen omdat het te gevaarlijk is om er te lopen?", geeft meneer De Keijzer aan.

Hij pleit voor verharding van alle begraafplaatsen in Gorinchem. Diverse hebben nog grind of gras als ondergrond.

Wethouder Ro van Doesburg is verantwoordelijk voor de gemeentelijke begraafplaatsen. Hij kan binnenkort vragen verwachten van fractievoorzitter Everdien Hamann van Gorcum Actief. ,,Er komt ook een onderzoek naar het behoud van historische graven zoals die van verzetshelden. Hoe zou 't daarmee zijn?" Ze wil dit meteen combineren met vragen over de toegankelijkheid van begraafplaatsen voor iedereen.