Begrotingsraad: kunstgras en parkeren

Tim Hartman

t @Namtrah09

GORINCHEM De jaarlijkse begrotingsraad stond donderdagochtend op het programma in het Gorcumse gemeentehuis. De fractievoorzitters zijn blij te zien dat het Gorinchem financieel steeds beter vergaat. ,,Maar", zo luidt het standpunt van velen: ,,We moeten wel voorzichtig blijven." Naast de financiële positie kwamen ook veel andere onderwerpen aan bod. Een overzicht:

Ouderenzorg

Unaniem dienden de partijen op initiatief van PvdA en Fractie Hoogesteger een motie in om de preventieve ouderenzorg te ondersteunen. ,,Er moet overlegd worden met betrokken organisaties van ouderenzorg om te inventariseren wat er nog nodig is voor een beter ouderenbeleid", sprak indiener Gemma Biesheuvel (PvdA). ,,Dit om mantelzorgers te ondersteunen en ontzorgen."

Kunstgras

Unitas mag de MOP-gelden (157.940 euro), die normaal gebruikt worden voor het onderhoud van de natuurgrasvelden op de vereniging, gebruiken voor de aanleg van een kunstgrasveld. Daartoe heeft een motie van de VVD geleid. Het resterende bedrag zal Unitas zelf bij elkaar moeten brengen.

Een motie van Stadsbelang om het plan van Rapid voor hun accommodatie te bespoedigen werd niet aangenomen. Wethouder Doodkorte gaf aan het huidige sportseizoen niet in de weg te willen zitten: ,,Geef ons ruimte voor een beleidslijn. Dan hebben we begin 2016 een visie voor Molenvliet en kan er in de zomer van 2016 kunstgras worden aangelegd."

Bijstand

De doelgroep voor het minimabeleid gaat omhoog van 110 procent naar 120 procent. Dat houdt in dat mensen die maximaal 120 procent van de bijstandnorm verdienen aanspraak maken op aanvullende maatregelen. Zo moet het beloond worden om te gaan werken voor die doelgroep. ,,Mensen met een loon van 120 procent van de bijstandsnorm kregen voorheen niet die maatregelen en hadden zo te maken met een armoedeval, ze gingen er niet op vooruit als ze gingen werken", luidt de motie van GroenLinks, SP, CU-SGP, PvdA, Fractie Hoogesteger, D66 en Gorcum Actief

Koopzondagen

Ondanks een motie van Gorcum Actief, D66 en PvdA wordt het aantal koopzondagen voorlopig niet verhoogd naar vijftien in plaats van twaalf. Ook Stadsbelang en Fractie Hoogesteger stemden mee in, maar de overige partijen vonden vooral dat winkeliers zelf moeten weten wanneer ze hun winkel opengooien.

Parkeren

Partijen maken zich zorgen om het incidentele tekort (400.000 euro) op parkeren. ,,Hoe incidenteel is dit als er al jarenlang een tekort op parkeren is?", vroeg Lennert Onvlee (CDA) zich af. Het tekort is volgens wethouder Arjen Rijsdijk ontstaan door het ombouwen van het parkeersysteem, minder bezoekers en minder boetes.

Veerdienst

Ook zijn er zorgen over de veerdienst in Gorinchem, waarop wederom een tekort is. Burgemeester Govert Veldhuijzen deelt die zorgen. ,,De veerdienst is met 1,5 miljoen reizigers per jaar erg belangrijk voor Gorinchem." De subsidies van beide provincies lopen tot 1 maart 2017 en dus moet er volgens Veldhuijzen voor 1 maart 2016 helderheid komen. ,,Daarin zijn twee scenario's: of we gaan zo door met de veerdienst of de veerdienst gaat verder in OV-sfeer."

Bibliotheek

En de zorgen houden nog niet op, want ook de bibliotheek behoeft enige zorg volgens enkele partijen. ,,Er moet een herijking van het cultuurbeleid komen", vindt Rutger van Breemen (Groen Links). Wat betreft VVD en Stadsbelang moet er gekeken worden naar een bibliotheek 2.0: ,,Wellicht kunnen de brede scholen daarin betrokken worden", stelt Attie Mager (VVD). Dick van Zanten (SB) denkt aan een onbemenste plug-in bibliotheek zoals in Dordrecht en 's-Hertogenbosch. Nanine van Daalen (SP) vindt echter dat de bibliotheek simpelweg professionals nodig heeft waardoor de kwaliteit gewaarborgd wordt. ,,De bibliotheek is meer dan een plek waar je een boek kan lenen."

Wethouder Klink vertelde dat er wordt gewerkt aan een oplossing: ,,Wellicht worden de budgetten van Huis van Inspiratie, Cultuureducatie en Spreekkamer van de Stad ontschot."