• Regionaal Archief Gorinchem

Begrotingsraad: van wildplassers tot gratis openbaar vervoer

GORINCHEM De politieke partijen stipten tijdens de begrotingsraad de meest uiteenlopende zaken aan. Een bloemlezing:

VISIE VAN DE STAD De begrotingsraad begon eensgezind. Namens de gehele raad werd een amendement overhandigd aan burgemeester Reinie Melissant-Briene, die haar eerste begrotingsraad in Gorinchem beleefde. In het amendement werd gevraagd om driehonderdduizend euro voor de verdere uitwerking van de 'Visie van de Stad', bedoeld voor een aanjaagteam (120 duizend) en overige activiteiten (180 duizend).

GRATIS OPENBAAR VERVOER De PvdA pleitte middels een motie voor onderzoek naar gratis openbaar vervoer voor AOW-gerechtigden die moeten rondkomen van 120 procent van het minimumloon. Enkel SP, GroenLinks en Fractie Hoogesteger stemden voor waarmee de motie werd verworpen. SP en GroenLinks pleitten voor een onderzoek naar de mogelijkheden voor álle mensen die rond moeten komen van een minimumloon.

BUSSEN EN BUSHALTES SP pleitte jarenlang voor een bus (lijn 5) in de Lingewijk, maar de proef die daarmee wordt uitgevoerd lijkt nog weinig succesvol. ,,Rollators en winkelwagentjes kunnen niet mee en de prijs is met 2 euro voor een rit naar de binnenstad hoog. Bovendien ontbreken er incheckpaaltjes waardoor de aantallen niet goed in beeld kunnen worden gebracht", aldus de SP. Wethouder Hans Freije: ,,De successen zijn nog beperkt. We presenteren binnenkort een evaluatie en zetten intussen in op een vergroting van het aantal passagiers." Ook pleit SP voor het aantrekkelijker maken van Gorcumse bushaltes.

HBO Er wordt vijftigduizend euro gereserveerd voor hbo-initiatieven. D66, CDA, PvdA, Gorcum Actief en Fractie Hoogesteger dienden daarvoor een amendement in en die kon mede door steun van Stadsbelang op een meerderheid rekenen. Overige partijen gaven ook aan de initiatieven (hbo Liberal Arts & Sciences, ICT en Composiet) te ondersteunen, maar konden zich vinden in het verhaal van wethouder Doodkorte: ,,Laat het klip en klaar zijn dat het college deze initiatieven voor hbo in Gorinchem van harte ondersteunt. Maar het lijkt me de juiste volgorde om eerst een hbo-instelling te vinden die zegt 'wij ondersteunen dit concept' en dan met een voorstel te komen. Dan is er draagvlak en kunnen we kijken hoeveel budget er nodig is voor verdere uitwerking. Want dat kan eventueel hoger oplopen dan deze vijftigduizend euro."

De indieners willen echter door middel van een bedrag in de begroting meer zekerheid hebben dat de initiatieven door kunnen met hun plannen.

VOLKSTUINEN ,,Inventariseer samen met de volkstuinverenigingen welke gewenste aanpassingen en investeringen er nodig zijn op volkstuincomplexen." De PvdA diende een motie in met die strekking, omdat volgens hen klachten zijn over het onderhoud in combinatie met de huurprijs. Wethouder Doodkorte verzekerde: ,,De huurprijs is bepaald op basis van voorzieningen. In overleg met de huurders zijn er onlangs aanpassingen gedaan zoals het ophogen en verharding van de paden. Er is wat ons betreft geen behoefte aan een nieuwe inventarisering." Daarmee werd de meerderheid van de raad gerustgesteld. De motie werd verworpen.

HONDENBELASTING Afschaffen of verlagen van de hondenbelasting? VVD, Stadsbelang en Gorcum Actief dienden een motie in voor de eerste optie. Fractie Hoogesteger, die middels een blafdialoog de mening van hondeigenaren liet onderzoeken, hield het met haar motie bij verlagen. ,,Omdat hondeigenaren best bereid zijn te betalen naar alle redelijkheid", onderbouwt ze. Hoogesteger kon rekenen op een meerderheid. De hondenbelasting zal daardoor verlaagd worden van 124 euro voor de eerste hond naar het landelijk gemiddelde: 76 euro.

OPENBARE TOILETTEN Openbare toiletten plaatsen om wildplassen tegen te gaan. De SP bereidde daartoe een motie voor, maar trok deze in vanwege de geruststellende woorden van wethouder Arjen Rijsdijk dat er bij de herinrichting van de Groenmarkt meegenomen zal worden of er eventueel openbare toiletten geplaatst kunnen worden: ,,Al is dat erg duur en moeten we ons afvragen of het helpt. In de tussentijd moeten we meer publiciteit geven aan het feit dat alle ondernemers in de stad gewoon toegang verlenen tot hun wc's."

TROUWEN Met ingang van 1 januari 2018 moet het in Gorinchem mogelijk zijn om zelf een trouwambtenaar te kiezen als men in het huwelijksbootje stapt. Nu is de keuze nog beperkt tot de bestaande BABS (Buitengewoon Ambtenaren van de Burgerlijke Stand), maar een motie van Fractie Hoogesteger en GroenLinks om zelf een ambtenaar te mogen kiezen werd unaniem aangenomen.

Fotobijschrift:

Openbare toiletten plaatsen om wildplassen tegen te gaan. De SP bereidde daartoe een motie voor, maar trok deze in vanwege de geruststellende woorden van wethouder Arjen Rijsdijk dat er bij de herinrichting van de Groenmarkt meegenomen zal worden of er eventueel openbare toiletten geplaatst kunnen worden.