• Rob Kreszner

'Belang van stadsherstel'

GORINCHEM In het Gorcums Museum staan de schijnwerpers op de SEVENTIES. Een expositie vol nostalgische herinneringen aan de muziek, mode en design van toen. Deze week het verhaal van Bert van 't Land en Jeroen Vinckers, bestuursleden van de Stichting Stadsherstel Gorinchem (SSG), over saneren en opbouwen.

Rubriek Gorcums Museum

Een van de mooiste foto's in de tijdlijn op de Seventies expositie, is die van Prins Claus die in 1977 de gevelsteen onthult aan de Westwagenstraat 34, het eerste project van de SSG. Hij wordt daarbij geflankeerd door Kees de Ruiter, toenmalig voorzitter van de SSG en stadsbeeldhouwer Marcus Ravenswaaij. In dat pand vindt ook het gesprek plaats met Bert van 't Land, vanaf de oprichting van de SSG bestuurslid/adviseur en Jeroen Vinckers die sinds 2015 de voorzittershamer hanteert.

In de jaren zeventig vond een aantal Gorcumers het welletjes: het slopen van oude gebouwen zonder dat er een visie aan ten grondslag lag. Zoals Bert het kernachtig formuleert: ,,Er was wel een saneringsplan maar geen opbouwplan. Tot 1964 was de binnenstad van Gorcum eigenlijk een beetje een rommeltje. Een doorgaande weg door de binnenstad bracht het drukke verkeer van en naar de veerpont en op veel plaatsen bevonden zich verwaarloosde panden. Een groep stadsgenoten besloot tot de oprichting van de SSG met als doel karakteristieke monumenten voor sloop te behoeden en op te knappen."

Vorig jaar vierde de SSG haar 40-jarig jubileum en haar doelstelling is nog onverkort van kracht. In het jubileumboek 'Stadsherstel 1976-2016' staat een fraai overzicht van wat de organisatie in die jaren bereikt heeft. De stichting beperkt zich niet tot monumentale panden, maar ook woonhuizen worden aangekocht en na verbouwing en restauratie weer doorverkocht. Zo kan er met het verenigingskapitaal relatief veel worden gedaan. De stichting heeft ook oog voor detail. Het gaat om het totaalplaatje en dan zijn paaltjes, uithangborden en reclameschilderingen van groot belang. Het Holtzfonds, vernoemd naar de Gorcumer die hiervoor een legaat beschikbaar stelde, houdt zich bezig met dergelijke elementen.

De SSG hecht veel waarde aan een goed overleg met bewoners, eigenaren en overheidsinstanties. Het stimuleren van de belangstelling voor oude panden en de restauratie daarvan gebeurt ook door het uitreiken van de jaarlijkse Stadsherstelprijs. Daarmee worden particuliere initiatieven om een restauratie ter hand te nemen gewaardeerd. Tijdens de Open Havendag, op de markt, wordt voorbijgangers gevraagd mee te stemmen op door de SSG genomineerde projecten. Ondanks soms trage procedures en de grenzen aan de financiën is er door de jaren heen veel bereikt. Samenwerking, dialoog met belanghebbenden, open dagen, maar ook tegenslagen zoals bodemverontreiniging: het hoort er allemaal bij. Het huidige bestuur ziet de toekomst met veel enthousiasme en vertrouwen tegemoet. Stadsvernieuwing is van alle tijden en zal dat blijven want wat je nu bouwt is misschien wel een monument van morgen!