• Vrachtwagen op de kruising Tolsteeg/Eind

Besluit verkeersplan pas in januari

GORINCHEM Door het grote aantal voor- en tegenstanders neemt de gemeenteraad pas op 28 januari een besluit over het Verkeersstructuurplan Binnenstad Gorinchem. Het raadsvoorstel Verkeersstructuurplan Binnenstad Gorinchem staat op de agenda van de raadsvergadering van dinsdag 1 december. Er hebben zich al veel voor- en tegenstanders van het plan gemeld die tijdens de raadsvergadering willen inspreken. Daarom heeft het college besloten om pas tijdens de raadsvergadering van donderdag 28 januari een besluit te nemen over het verkeersplan. De insprekers hebben zo tijdens de vergadering van 1 december alle tijd om hun zegje te doen en de raadsleden kunnen op deze manier de voors en tegens goed tegen elkaar afwegen. Vanwege het grote aantal insprekers op dinsdag 1 december worden alle andere agendapunten en raadsvoorstellen die aanvankelijk op de agenda stonden voor dinsdag 1 december geschrapt. Er wordt een extra raadsvegadering ingelast op dinsdag 8 december; dan zullen deze agendapunten en raadsvoortsellen aan bod komen.