Betaalbaarheid wonen in Gorinchem blijft punt van discussie

GORINCHEM Voor 1 mei ontvangen alle huurders van Poort6 een brief met de jaarlijkse huurverhoging. Afhankelijk van het inkomen krijgen huurders van Poort6 dit jaar maximaal 2,5% of 5% huurverhoging. Poort6 en HP6 hebben dit jaar geen akkoord kunnen bereiken over de huurverhoging. Beide partijen hebben zorg over de betaalbaarheid van huren, zeker nu het levensonderhoud steeds duurder wordt en inkomens niet of nauwelijks stijgen. Gezamenlijk is vastgesteld dat de grootste zorg qua betaalbaarheid zit bij het deel van de sociale doelgroep dat niet in aanmerking komt voor huurtoeslag en de lage middeninkomens. Daarom ligt de huurverhoging voor deze twee groepen onder het wettelijk toegestane maximum.

Ondanks dat er geen overeenstemming is bereikt, kijken HP6 en Poort6 terug op een goede discussie. Den Teuling en Wiersema benadrukken dat partijen de komende maanden verder in gesprek gaan om te kijken hoe Poort6 op langere termijn betaalbare woningen in Gorinchem kan blijven aanbieden. Net als vorig jaar stelt Poort6 ook dit jaar een budgetcoach beschikbaar. Deze budgetcoach kan huurders helpen om de balans te vinden tussen inkomsten en uitgaven, ook zonder dat er sprake is van een schuldsituatie. Via de website van Poort6 kunnen huurders een formulier invullen voor het aanvragen van een budgetcoach.

HP6 heeft de afgelopen maanden intensief onderhandeld met de woningcorporatie. Uiteindelijk concludeerde de huurdersvereniging dat de voorgestelde huurverhoging te fors is. Voorzitter Albert den Teuling: "We kijken daarbij ook naar de lagere huurverhogingspercentages van omliggende corporaties. En daarnaast zien we verdere besparingsmogelijkheden in de bedrijfskosten van Poort6."

Poort6 stelt dat zij continue zoekt naar de balans tussen betaalbare huur en een financieel gezonde woningcorporatie. Directeur-bestuurder Wiersema: ,,Daar doen we zelf het nodige aan door bijvoorbeeld onze bedrijfskosten naar beneden te brengen en te zoeken naar besparingen in de kosten voor het onderhoud. Maar dat alleen is niet genoeg. We hebben de extra huuropbrengsten nodig om voldoende geld opzij te kunnen zetten om jaar-in-jaar-uit de kwaliteit van onze woningvoorraad op peil te houden."

Door de voorgestelde huurverhoging gaat de gemiddelde huur van een woning van ongeveer € 495,- naar ongeveer € 509,-.Poort6 vraagt daarmee niet de maximaal redelijke huur die wettelijk gezien is toegestaan. Na de huurverhoging bedraagt dit percentage 77,3% van maximaal redelijk, ongeveer het landelijk gemiddelde. Daarnaast worden bij deze huurverhogingsronde veel huurprijzen afgetopt op de huurtoeslaggrenzen. Hierdoor blijft de verdeling van de woningvoorraad over de verschillende huurprijscategorieën ongewijzigd.

Meer informatie over de huurverhoging is te vinden op www.poort6.nl en www.hp6.nu.