• Gemeente Gorinchem

Bewoners Gildenweg aan de slag met verkeersveiligheid

GORINCHEM Bewoners en belanghebbenden kwamen dinsdag 3 oktober bij elkaar om te praten over de verkeersveiligheid van de Gildenweg, Vroedschapstraat en Driemanschapslaan. Om de verkeersveiligheid te verbeteren is de gemeente een verkeersonderzoek gestart. Omwonenden worden hier nauw bij betrokken.

De gemeente heeft het onderzoek opgestart omdat omwonenden zich al enige tijd zorgen maken over de verkeersveiligheid. Wethouder Hans Freije: ,,Verkeersveiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. In deze situatie is het belangrijk het probleemgedrag en de oorzaken daarvan te onderzoeken. Samen gaan we vervolgens naar mogelijke oplossingen kijken."

Een verkeerspsycholoog van Plan to Behaviour, het bureau dat het verkeersonderzoek uitvoert, hield tijdens de bewonersavond een betoog over ongewenst verkeersgedrag. Daarna gingen de bijna vijftig aanwezigen uiteen om dieper in te gaan op de verkeersproblemen. Er werd gesproken over te hard rijden, fietsen op de stoep, foutief parkeren en het hoge aantal weggebruikers op de route.

In november wordt er in de Gildenwijk een enquête onder de wijkbewoners verspreid. In januari 2018 organiseert de gemeente een tweede bijeenkomst. Dan worden de resultaten van de enquête besproken en mogelijke oplossingen. Helder is al wel dat er niet één oplossing voor alle knelpunten is, maar dat er een palet van maatregelen nodig is om ongewenst verkeersgedrag te veranderen.