• Gemeente Gorinchem

Bewoners Gildenwijk denken mee over verkeersveiligheid

GORINCHEM Dinsdag 6 februari vond in de Gildenwijk de tweede bewonersavond plaats over de verkeersveiligheid in de wijk. Bewoners konden met de gemeente meedenken over mogelijke oplossingen om de doorgaande route in de wijk veiliger te maken.

Verkeerswethouder Hans Freije opende de bijeenkomst en benadrukte het belang van samenwerken: ,,We willen met elkaar oplossingen bedenken voor probleemgedrag op knelpunten op de route." Daarna was er een korte presentatie over de resultaten van de online enquète waaraan ruim 300 mensen in december 2017 deelnamen. De belangrijkste conclusies: De Gildenweg nodigt uit om hard te rijden; Het schoolgebied is druk rondom schooltijden en daardoor onoverzichtelijk; De kruising Gildenweg/Bataafse kade is onoverzichtelijk.

Bewoners konden vervolgens in twee sessies meedenken over vier probleemlocaties op de doorgaande route. De centrale vraag was steeds: "Hoe kunnen we welk probleemgedrag oplossen?". De gedragsbeínvloeding werd benaderd vanuit de invalshoeken inrichting, communicatie, handhaving en educatie.

Bewoners kwamen met creatieve oplossingen: een goede doorgaande fietsroute, eenrichtingsverkeer op een deel van de route, een bredere opstelstrook voor fietsers bij de Banneweg/Vroedschapstraat, in combinatie met andere afsteltijd van de stoplichten en een (bus)sluis midden op de doorgaande route om sluipverkeer tegen te gaan.
Bij de terugkoppeling vertelde de wethouder dat bepaalde ontwikkelingen in en om de wijk kansen bieden: onder andere de Banneweg die aan groot onderhoud toe is; dat biedt misschien ruimte om met enkele creatieve oplossingen van de bewoners aan de slag te gaan.

Wethouder Hans Freije gaf tot slot aan: ,,De waardevolle informatie uit deze bijeenkomst en de enquète gebruiken we als input voor een plan van aanpak. De verkeersdeskundige van de gemeente kijkt met andere experts welke acties we al in 2018 of 2019 kunnen starten en wat we op de langere termijn kunnen realiseren. Natuurlijk leggen we het plan later dit jaar nog een keer voor aan de bewoners voor feedback."