• Enkele woningen aan het Sint Jorisplein

    Kevin de Bruin

Bewoners Sint Jorisplein in de kou

GORINCHEM De kou breekt aan en dat valt op het Sint Jorisplein goed te merken. Het is koud in de huizen. Halma Groenendijk, bewoner van een huis aan het Sint Jorisplein, heeft al jarenlang moeite met de huidige situatie. De belasting op energiekosten gaat omhoog, maar hulp ontbreekt bij het verminderen van de steeds hogere stooklasten.

door Kevin de Bruin

,,Er is vrijwel geen isolatie. Het platte dak is met enige knulligheid geïsoleerd en de woonkamer heeft isolatieglas van een verkeerde dikte. Je waait bij storm letterlijk de kamer uit." Groenendijk klaagt al jaren bij woningcorporatie Poort6, maar voelt zich niet serieus genomen. ,,Het is schandalig! Poort6 heeft geen enkele belangstelling getoond om de huurders van deze totaal niet geïsoleerde woningen tegemoet te komen." Hij geeft aan dat hij niet de enige met klachten is, want meer woningen zijn slecht geïsoleerd.

De eengezinswoningen aan het Sint Jorisplein zijn tussen begin 1955 en eind 1956 gebouwd. In die tijd was het gebruikelijk om huizen zo te bouwen. Maar door de slechte isolatie lopen de stookkosten nu relatief hoog op. ,,De mensen die deze woningen huren zijn geen grootverdieners. We proberen al jaren om onze lasten hierop te verlagen." Groenendijk schat dat hij in 2019 tussen de zes- en zevenhonderd euro aan energiekosten teveel zal betalen. Hier is rekening gehouden met de stijging van de energiebelasting. ,,Je wordt aangespoord om energie te besparen, maar dit word je onmogelijk gemaakt."

Inge Vrieling, communicatieadviseur van Poort6, geeft aan dat in het verleden inderdaad meerdere klachten zijn doorgeven door de bewoners. Ondertussen heeft de woningcorporatie afspraken vastgelegd die zijn ondertekend door zowel de gemeente, Poort6 als huurvereniging Poort6. Met deze afspraken wil Poort6 de komende jaren planmatig de isolatie van woningen verbeteren. In 2019 zal Poort6 bij 645 woningen isolatiewerkzaamheden uitvoeren. Het huidige beleid van Poort6 is om voortaan isolatiewerkzaamheden gelijktijdig met haar schilderswerkzaamheden uit te voeren. In 2016 is de woning van Groenendijk geschilderd, maar toen is de oude woning niet geïsoleerd. Vrieling: ,,Toen was het huidige beleid ook nog niet van kracht."

Het ziet er daarentegen naar uit dat bewoners van huizen aan het Sint Jorisplein zelfs onder dit nieuwe beleid vaker een paar dikke truien moeten aantrekken. Deze huizen zijn niet in de planning opgenomen. ,,Ook bij deze woningen zullen de isolatiewerkzaamheden mee worden genomen bij de eerstvolgende schilderbeurt. Dit zal uiterlijk in 2023 zijn", vertelt Vrieling. Groenendijk: ,,Het duurt te lang. Ondertussen laten ze ons mogelijk weer 5 jaar in de kou staan." Het liefst ziet Groenendijk dat woningen aan het Sint Jorisplein volgend jaar nog worden geïsoleerd. ,,Ik wil een goed gesprek met Poort6, zodat woningen aan het Sint Jorisplein direct kunnen worden geïsoleerd." Hij wil dat de werkzaamheden op korte termijn onder toezicht van een extern bedrijf worden uitgevoerd.