Bewonersbijeenkomst over de toekomst van Arkel

ARKEL De werkgroep achter de mogelijke ontkoppeling van Arkel van de nieuw te vormen gemeente Giessenlanden-Molenwaard, bezorgt deze week de flyers over dit onderwerp bij de inwoners van Arkel. Op maandag 23 januari is er een bewonersbijeenkomst in de Lingehof, aanvang 20.00 uur.

De huis-aan-huis bezorgde flyer verwoordt het standpunt van de initiatiefnemers en zoomt met name in op de ontkoppeling van Arkel richting Gorinchem. Opvallend is de genuanceerde toon. Nadrukkelijk stelt de werkgroep dat er geen sprake is van een tegen-stem, maar altijd een voor-stem. ,,Willen we samen met Giessenlanden en Molenwaard verder of kiezen we voor samen met Gorinchem. Dat willen we weten. Je kiest dus voor, nooit tegen." Ook op het enquêteformulier gaat het om een 'voor-stem'. De initiatiefnemers waarschuwen daarbij voor te groot optimisme: ,,De gemeenteraad is niet gehouden aan de stemming in Arkel. Zelfs als 90% van de inwoners voor Gorinchem kiest, kan de Raad anders besluiten en de zienswijze naast zich neerleggen." Verderop in de folder wordt die procedure, inclusief zienswijze, nog eens toegelicht.

Opvallend is het gememoreerde woonlastenonderzoek. In tegenstelling tot de vaak gehoorde opmerking dat Gorinchem wel duurder zal zijn, blijkt uit de onderzoek van de Universiteit van Groningen dat Gorinchem het voordeligst is wanneer het gaat om onroerendzaakbelasting, rioolrechten en afvalstoffenheffing.