• Tim Hartman

Bibliotheek: meer dan een boek lenen

GORINCHEM Op deze Huis van Inspiratie-pagina worden één voor één de partners van het Huis van Inspiratie aan u voorgesteld. Deze week is het de beurt aan Robin Vossen van de Bibliotheek AanZet.

Sinds 2015 is Robin Vossen werkzaam bij de bibliotheek in Gorinchem en daarmee belandde hij in een interessante periode: ,,We zitten in een periode waarin we duidelijk proberen te maken dat de bibliotheek meer is dan de plek waar je een boek kan lenen. We zijn de bibliotheek van de toekomst aan het ontwikkelen", zo vertelt Vossen.Die bibliotheek van de toekomst is volgens Vossen een plek waar je met alle vragen terecht kan: ,,We moeten naar een situatie toe waarin we ondersteuning bieden op gebied van taal, digitaal en informatie. Zo helpen we bijvoorbeeld vluchtelingen of laaggeletterden met de Nederlandse taal, maar hebben we ook projecten voor mensen die moeite hebben met de digitale wereld. Daarin zit onze expertise."

,,Want", zo vervolgt Vossen. ,,Tegenwoordig is informatie op internet opzoeken te vergelijken met het nemen van slokje water uit een brandkraan. Er komt zoveel informatie tegelijk op je af als je op internet surft. De bibliotheek is een soort informatiemakelaar. We leren mensen hoe en waar je de beste informatie kunt vinden."Hoever de bibliotheek is in de transitie richting de bibliotheek van de toekomst? ,,Moeilijk te zeggen, maar we proberen zoveel mogelijk samenwerkingsverbanden te zoeken met andere maatschappelijke organisaties. Mensen die laaggeletterd zijn komen niet naar een plek met veel letters. Via sociale wijkteams of woningcorporaties komen de mensen toch bij ons terecht."

[

Tot slot, wat is eigenlijk de bibliotheek van de toekomst?,,Een plek waar iedereen kan binnenlopen. Een cultuurhuis met overige partners van het Huis van Inspiratie zou erg mooi zijn. De samenwerking met LimonadeBrigade is een goed voorbeeld. Er komen bij de verschillende partners van het HvI verschillende doelgroepen binnen. Als je die kunt verbinden, kan je elkaar proberen te versterken. Tot die tijd van een cultuurhuis moeten we zelf ook stappen maken binnen de bibliotheek."