• Janus Visser/BDU

Bibliotheek trekt wellicht in bij schouwburg

Deze gedachtegang is een gevolg van een motie die de gemeenteraad in juli 2013 aannam om het college 2,5 jaar na dato de cultuurvisie te laten evalueren. Bij twee van de vier pijlers heeft het college een sterke afhankelijkheid geconstateerd, zo is er te lezen in een informatiebrief richting de gemeenteraad. Dit betreft de pijlers Stadspodium, waar de Nieuwe Doelen onderdeel van is, en Huis van Inspiratie, waar de bibliotheek en het Gorcums Museum onderdelen van zijn.

,,Om het Huis van Inspiratie binnen de financiële kaders vorm en inhoud te geven, moet worden bespaard op het vastgoed. De functies van het Huis van Inspiratie zitten nu in twee panden, die tezamen in oppervlakte te groot zijn. Aan de andere kant is het clusteren van de functies in één pand - Groenmarkt 1 (bibliotheek) of Grote Markt 17 (Gorcums Museum) - niet mogelijk. De panden zijn ieder voor zich te klein", aldus het college.En dus ziet het college mogelijkheden voor het huisvesten van aanvullende functies en/of kostendragers in De Nieuwe Doelen om de exploitatie van het theater binnen de financiële kaders te krijgen: ,,Wanneer er een extra kostendrager in het theater De Nieuwe Doelen komt te zitten, zou dit de exploitatie van De Nieuwe Doelen verbeteren. Het pand Groenmarkt 1 kan worden vrijgespeeld met de mogelijkheid om het pand te verkopen", luidt de uitleg.Het college stelt voor om bovenstaande evaluatie wat betreft het Stadspodium eerst uit te voeren in de komende maanden. 21 januari en 18 februari wordt er respectievelijk gepresenteerd en gediscussieerd. Op 3 maart moet er een besluit worden genomen wat betreft het Stadspodium. ,,De uitkomst daarvan is niet alleen richtinggevend voor de verdere ontwikkeling van de pijler Stadspodium, maar zal ook van invloed zijn op de locatiediscussie met betrekking tot het Huis van Inspiratie", aldus het college.