Bieb Herwijnen geopend

HERWIJNEN In Herwijnen en Heukelum in Lingewaal de feestelijke opening plaats van twee nieuwe vestigingen van Bibliotheek Rivierenland. Gedeputeerde Meijers van de provincie Gelderland en wethouder Bel van de gemeente Lingewaal en jeugdboekenschrijver Thijs Goverde zorgden voor een feestelijke opening van de nieuwe bibliotheken.

De beide openingen waren een plaatselijk feestje. In Heukelum konden de aanwezigen, onder wie zo'n 80 leerlingen van CBS de Wegwijzer, alwaar de bibliotheek gevestigd is, zich verheugen in een knallende openingshandeling. Met het zwaard van de als piraat uitgedoste kinderboekenschrijver Thijs Goverde, prikten de wethouder en de gedeputeerde ieder een extra grote ballon door. De kinderen zongen een lied 'Lang zullen we lezen' en sloten dat af met 'Hieper de BIEB, hoera!'.

In Herwijnen waren het vooral volwassenen die getuige waren van de officiële opening van de Bibliotheek in Dorpshuis De Poort. In de korte tijd dat de bieb in het dorpshuis al operationeel was (sinds 1 februari), meldden zich al twaalf vrijwilligers aan die er in de rol van gastvrouwen en -heren voor zorgen dat de bieb van Herwijnen ruimer open kan.

De bibliotheken in Heukelum en Herwijnen zijn, samen met twee haal- en brengpunten die dit binnen afzienbare tijd in Vuren en Asperen ingericht worden, de vervanging van de bibliobus, die per 1 februari stopte. Daar waar veel bibliotheken vestigingen sluiten, gaat Bibliotheek Rivierenland door met het inrichten van slimme, kleinschalige bibliotheekvoorzieningen voor de kleine kernen, die ruim open zijn. Met haar aanwezigheid onderstreepte gedeputeerde mevrouw Meijers het belang dat de Provincie hecht aan het lokale bibliotheekwerk.