Bijeenkomst In de Toren

GORINCHEM Voor de vijftiende keer wordt op Oudejaarsmiddag een bijeenkomst georganiseerd, waarin afscheid genomen wordt van hen die het voorbije jaar zijn overleden en afkomstig zijn uit Gorcum of daarmee een band hadden. De bijeenkomst vindt plaats in het centrum In de Toren aan de Krijtstraat in de binnenstad. Deelnemers zijn welkom vanaf 14.45 uur.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door een commissie van Stichting In de Toren, die dit herdenkings-, bezinnings- en ontmoetingscentrum beheert. Voor deze bijeenkomst worden uitgenodigd, in de eerste plaats familie, vrienden en bekenden middels een persoonlijke brief aan de contactpersonenzoals deze werden vermeld in rouwadvertenties in De Stad Gorinchem en de Gorcumse Courant. Maar ook mensen uit de zorgverlening, het bedrijfs- en verenigingsleven en de dienstverlening, bij wie een patiënt, medewerk(st)er

(hen) is ontvallen, zijn welkom. Ook representanten van verschillende geloofsgemeenschappen zijn gevraagd.