Bijeenkomst MS-vereniging

GORINCHEM De MS-Vereniging - rayon Gorinchem nodigt haar leden en andere belangstellenden van harte uit voor de contactavond op woensdag 25 november om 20:00 uur in de recreatiezaal van de Boogflat, Pijlstraat-portiek 2, in Gorinchem. De zaal is open en de koffie staat klaar om 19:30 uur, aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Centraal staat het afscheid van Jan de Gier, als bestuurslid, contactpersoon én organisator van de vele informatieavonden in rayon Gorinchem. Hij stopt met zijn werkzaamheden na bijna 10 jaar als vrijwilliger voor de MSVN Zuid-Holland Oost gewerkt te hebben. Wie niet tot de vaste bezoekers behoort wordt vriendelijk verzocht zich aan te melden bij J. de Gier, 0183-581734 of L. Arkesteijn, 06-29207691.