Bijna twee ton voor stadspromotie

GORINCHEM De Gorcumse gemeenteraad heeft donderdag gekozen voor de (inter)nationale variant wat betreft het promoten van de binnenstad. Dat houdt in dat er 197.500 euro wordt opgenomen in de meerjarenbegroting van 2016 en 2017. Van dat bedrag is 40.000 euro bestemd voor het uitvoeren van projecten.

Stadsbelang, PvdA, Fractie Hoogesteger CDA en VVD verkozen de (inter)nationale boven de regionale variant, al mocht het budget wat betreft de eerste drie genoemde partijen nog ruimer: ,,Het ontbreekt aan lef. Dit is echt Zeeuwse zuinigheid. De ambities die Gorinchem heeft komen niet tot uitdrukking in de raadsopdracht, met dit budget zijn die ambities onhaalbaar", sprak Renate van Maaren (Stadsbelang), die daarop volgend een motie indiende om een passend en adequaat budget op te nemen voor stadspromotie en citymarketing. ,,Wij denken aan een bedrag van 100.000 euro, maar we willen het college graag in de gelegenheid brengen om alsnog een onderbouwd voorstel te doen", aldus Van Maaren. Zoals gezegd stemden alleen PvdA en Fractie Hoogesteger daarmee in.

De raadsopdracht moet zorgen voor een economische impuls, meer werkgelegenheid, het opschroeven van het aantal bezoekers aan de stad, maar ook zeker de betrokkenheid van Gorcumers te vergroten. Dat laatste werd bovendien benadrukt in de motie van Fractie Hoogesteger die unaniem werd aangenomen: ,,Enkele jaren geleden was er het project 'Gastvrije Gorcumers'. Volgens ons moet dat project worden afgestoft. Het belangrijkste element van gastvrijheid is menselijk contact. Dat maakt of breekt de beleving van de bezoeker", aldus Tamara Hoogesteger.

Ook een motie van CDA om te komen tot een masterplan voor de ontwikkeling van het stadscentrum werd aangenomen. ,,In een brede context. Denk daarbij aan winkelaanbod, verkeersstructuur, vestingwallen, parkeren en culturele invulling", aldus Lennert Onvlee (CDA). Nanine van Daalen (SP) benadrukte na de moties dat die teveel inspanning zouden leveren. Van Maaren (SB) sloot zich daar gedeeltelijk bij aan: ,,We moeten niet teveel visies op willen stellen."