• Da Vinci College

Bijzondere samenwerking Philadelphia en Da Vinci College

GORINCHEM Wie op vrijdagochtend een bezoek brengt aan het Natuurcentrum in Gorinchem, treft daar niet alleen cliënten van Stichting Philadelphia Zorg aan, maar sinds kort ook studenten van het Da Vinci College. Sinds oktober zijn het Da Vinci College en Philadelphia een bijzondere samenwerking gestart. Iedere vrijdagochtend doen 15 studenten van de opleiding Dienstverlening ervaring op de werkvloer op bij vijf locaties van Philadelphia in Gorinchem.


De eerstejaars studenten (niveau 2) starten iedere vrijdagochtend gezamenlijk met docent Elly Versteeg. Vervolgens gaan ze in groepjes van drie naar een woonvoorziening of dagbesteding: De Fontein, De Wijnkoper, Piazzahof, Onder^Dak of het Natuurcentrum. Elke twee weken wisselen de groepjes van locatie. Elly Versteeg is ontzettend enthousiast over de samenwerking met Philadelphia: ,,Dit geeft onze studenten een extra kans om in een veilige, vertrouwde setting te proeven van werken in de praktijk. Deze niveau 2 studenten bieden ondersteunende diensten aan cliënten en werkbegeleiders. Ze doen bijvoorbeeld boodschappen met cliënten en maken schoon. We hebben cliënten ook gevraagd wat ze graag wilden doen met onze studenten. Heel verrassend kwam daar bijvoorbeeld het maken van een kwarktaart uit. Dat heeft de betreffende bewoner vervolgens geleerd aan onze student. Fijn voor beide partijen!".

De theorie die de studenten Dienstverlening op school krijgen, kunnen ze direct toepassen in de praktijk. Voor Elly Versteeg zit de kracht van de samenwerking in de combinatie leren-praktijk. ,,Wij coachen de studenten ter plekke, op de werkvloer. Dat is een andere manier van kennis overdragen, die heel prettig werkt. Bovendien nemen we de ervaringen mee de klas in en koppelen we praktijk aan de theorie en andersom. Wat leer je op school, wat in de praktijk en hoe staat dat met elkaar in verbinding?"

Ook de mogelijkheid te werken aan sociale vaardigheden is winst van dit project vindt Elly. Dat beaamt Yvonne van Hemert, werkbegeleider bij Philadelphia op het Natuurcentrum in Gorinchem: ,,Het mooiste aspect van de samenwerking vind ik dat de studenten op een laagdrempelige manier kennismaken met onze doelgroep. Ze krijgen een goed beeld van ons werkveld. Het contact tussen onze doelgroep en de studenten is belangrijk. We proberen dat te stimuleren door bijvoorbeeld de studenten te vragen naar tips voor de werkzaamheden van onze cliënten en ze elkaar te laten helpen. De studenten voeren ook werkzaamheden uit waar wij zelf niet aan toe komen. Ze zijn in meerdere opzichten echt van waarde voor ons."

De samenwerking tussen Philadelphia en het Da Vinci College is een pilot en wordt in februari 2019 geëvalueerd. Als het aan Elly en haar studenten ligt, wordt de pilot een structurele samenwerking. Student Glenn Post vindt het fijn ervaring te kunnen opdoen bij Philadelphia. ,,We doen iedere keer wat anders en dat is leuk. Ik wil het liefste mensen ondersteunen. Ik heb ontdekt dat dat mij veel voldoening geeft." Ook collega-student Femke Roth vindt de vrijdagochtenden leuk: ,,Iedere vrijdagochtend is verschillend en ook de cliënten met wie je te maken krijgt, zijn verschillend. Daar leer ik veel van."