• Gemeente Gorinchem
  • Gemeente Gorinchem
  • Gemeente Gorinchem

Bijzondere stadsmuur gevonden, maar geen Blauwe Toren

GORINCHEM De vondst van de stadsmuur met bijbehorende toren is verrassend en zeker van lokaal belang. Het is echter geen onderdeel van de Blauwe Toren zelf. Dit bevestigen archeologen die het gebied onderzoeken.

Eind november deden archeologen bij een proefsleuvenonderzoek een bijzondere vondst in het gebied Buiten de Waterpoort: een deel van de oude stadsmuur uit de 14e eeuw met een bijbehorende toren. Delen van de stadsmuur zijn eerder ook al op andere plaatsen in de stad aangetroffen. Deze vondst maakt de historische kennis over Gorinchem dus iets completer. Wethouder archeologie Arjen Rijsdijk: ,,Ik vind het belangrijk om te laten horen wat we nu wel en niet weten. Er gaan veel speculaties rond over de archeologische vondsten. Ik ben blij dat mensen zo betrokken zijn, maar ik wil wel graag wat onwaarheden wegnemen."

Archeoloog Antoine Mientjes deed de ontdekking: ,,Het is een mooi stuk muur dat we hebben gevonden, compleet met schotsgat. De naastgelegen toren maakt het extra compleet. Hiermee leren we meer over de geschiedenis van Gorinchem. Daarmee heeft het lokaal belang. Geen nationaal belang, zoals ik in mijn enthousiasme aanvankelijk hoopte." Dat laatste heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ook beaamd.

Blauwe Toren

In het gebied nabij Buiten de Waterpoort heeft ooit het kasteel de Blauwe Toren gestaan. Mientjes: ,,Het is begrijpelijk dat mensen hopen dat er een deel van het kasteel is gevonden. Op basis van de veldwerkresultaten tot nu toe kunnen we alleen concluderen dat we een deel van de stadsmuur en een toren hebben gevonden, die deel uitmaakten van de laatmiddeleeuwse vestingwerken van Gorinchem (eind 14de - begin 15de eeuw), de voorloper van de tegenwoordig nog aanwezige vestingwerken die aangelegd zijn rond 1600 A.D. Een relatie tussen de aangetroffen stadsmuur met toren en het kasteel met de Blauwe Toren kan niet gelegd worden en is puur speculatief."

Rapportage archeologische vondsten

Archeologisch onderzoek is verplicht bij bebouwing van een terrein met een bepaalde archeologische verwachting. Het proefsleuven onderzoek werd dan ook uitgevoerd in opdracht van het bedrijf dat vergunning heeft om een hotel te bouwen Buiten de Waterpoort. Dit onderzoek is nog niet afgerond. Voor de zomer verwacht SOB Research een definitief rapport op te kunnen leveren. Mientjes: ,,Wij doen onafhankelijk onderzoek, dat vind ik wel belangrijk om te vermelden. Daar maken wij vervolgens een rapport van op. De huidige tussenrapportage is nog niet compleet omdat het onderzoek nog niet afgerond is. Zodra deze aangevuld is kunnen vervolgstappen daarop gebaseerd worden. Dat is niet meer in onze handen, maar in die van de overheid. Omdat het in dit geval om een vondst van lokaal belang gaat, is dat de gemeente Gorinchem."

Volgende stappen

Rijsdijk: ,,Wij gaan zorgvuldig met de vondsten om en zullen ze op hun waarde schatten. Daarom vind ik ook dat we het complete tussenrapport af moeten wachten, want op basis van een niet afgerond onderzoek gaan we geen beslissingen nemen. Ik begrijp dat mensen dat lang vinden duren, maar dat moet wel zorgvuldig gebeuren. In die tijd willen we als gemeente ook andere betrokken partijen horen. Denk bijvoorbeeld aan de verschillende archeologen (waaronder de werkgroep Archeologie), de werkgroep en de ontwerpgroep Vestingplan, Monumentenoverleggroep, RCE, etc."