• Muziekvereniging Wilhelmina

Blazersbende Slotconcert

HERWIJNEN Vrijdag 15 december staat groep 5 van de School met de Bijbel in Herwijnen in the spotlights van het plaatselijke dorpshuis De Poort. De kinderen hebben tijdens het project Blazersbende theorie- en praktijklessen gevolgd over muziek maken in de fanfare. Deze avond laten ze horen wat ze hebben geleerd. Het concert samen met muziekvereniging Wilhelmina begint om 19.30 uur. De toegang is gratis; er wordt een verloting gehouden.

Muziekvereniging Wilhelmina en de christelijke basisschool in Herwijnen organiseren jaarlijks de Blazersbende. De fanfare regelt instrumenten en docenten van het Service Punt Amateurkunst. Kinderen die de smaak te pakken krijgen, kunnen daarna individuele lessen krijgen via stichting Muziek Onderwijs Lingewaal. Inmiddels spelen al diverse kinderen van eerdere jaargangen van de Blazersbende mee bij het jeugdorkest van Wilhelmina en sommige zijn al doorgestroomd naar de fanfare.

Voor de deelnemende kinderen is het project elk jaar nieuw. Maar ook de leden van de fanfare verheugen zich elke keer weer op het afsluitende optreden, waar het enthousiasme bij kinderen en muzikanten van af spat en veel ouders en andere familieleden het trotse publiek vormen.

Op de facebookpagina van de fanfare (@wilhelminaherwijnen) is een filmpje te zien van de eerste praktijkles op school, zo'n twee maanden geleden. Daar staat ook de meest actuele informatie over de Blazersbende en de vereniging.