• Ron Bel

Bliek op Gorinchem

GORINCHEM Cartoonist Ron Bel maakt weer een cartoon van een Gorcumse nieuwsgebeurtenis.