• Ron Bel

Bliek op Gorinchem

{GORINCHEM] Cartoonist Ron Bel maakt weer een treffende cartoon van een Gorcumse nieuwsgebeurtenis.