• gp-foto

    foto: GP-foto
  • gp-foto

    foto: GP-foto
  • gp-foto

    foto: GP-foto

Blijk van waardering voor mantelzorgers

GORINCHEM - De Dag van de Mantelzorg ging ook in Gorinchem niet onopgemerkt voorbij. Gorcumse mantelzorgers werden zaterdag 15 november extra in de waten gelegd met een high tea in 't Gasthuis. Deze high tea werd mede mogelijk gemaakt door Rivas en de Rabobank. Alle mantelzorgers die bij het Steunpunt Mantelzorg zijn geregistreerd ontvingen een uitnodiging. Wethouder Welzijn Hans Freije was aanwezig om de mantelzorgers van harte welkom te heten. Mantelzorgers konden deelnemen aan de High Tea, informatie krijgen bij verschillende stands en andere mantelzorgers ontmoeten. De middag werd omlijst door de Gorcumse muzikante Ilse Roskam op haar accordeon. Er was ook een stand van Mercy ships waar kleine cadeautjes konden worden gekocht. De opbrengst daarvan komt geheel ten goede aan het ziekenhuisschip de Africa Mercy, dat gratis medische zorg biedt aan de allerarmste ontwikkelingslanden. De Dag van de Mantelzorg wordt elk jaar georganiseerd als blijk van waardering voor al het werk dat mantelzorgers doen voor iemand waarmee zij een hechte band hebben. Een mantelzorger is iemand die voor een familielid, partner of vriend zorgt die ziek is of een beperking heeft. Ook ondersteuning van een familielid in het ziekenhuis, een woonvorm of een verzorgings- of verpleeghuis, valt onder mantelzorg. Iedereen die in Gorinchem woont en mantelzorger is, kan zich inschrijven bij het Steunpunt Mantelzorg van de gemeente Gorinchem. Ook jongeren die voor een ouder, broertje of zusje zorgen kunnen zich aanmelden. Het Steunpunt Mantelzorg biedt een luisterend oor, geeft informatie en advies, organiseert bijeenkomsten en brengt het aanbod voor u in kaart van cursussen en themabijeenkomsten van andere organisaties om u te ondersteunen. Aanmelden kan via tel. 0183-659549 of per mail mantelzorg@Gorinchem.nl