Botulisme en vissterfte Gorinchem aangepakt

GORINCHEM - De afgelopen jaren is in Gorinchem meerdere malen botulisme en vissterfte geconstateerd. De problemen concentreren zich vooral in de omgeving van de Stalkaarsen en de Dr. Bauerstraat. Waterschap Rivierenland heeft de problemen rond de waterkwaliteit in deze buurt onderzocht. Op basis hiervan worden extra maatregelen genomen om de waterkwaliteit te verbeteren en om botulisme en vissterfte te voorkomen.

De buurt rond de Stalkaarsen en de Dr. Bauerstraat in Gorinchem kampt al langere tijd met waterkwaliteitsproblemen. In 2013 werd hier zelfs in de winter botulisme geconstateerd. Uitzonderlijk omdat botulisme over het algemeen optreedt in warme periodes. Dit duidde op een breder probleem met betrekking tot de waterkwaliteit rond de Stalkaarsen en de Dr. Bauerstraat. Vandaar dat Waterschap Rivierenland een onderzoek heeft uitgevoerd naar de mogelijke oorzaken.

Uit metingen bleek dat er vrijwel geen zuurstof in de betreffende watergangen zat. Daarnaast is veel organisch materiaal aangetroffen in het water. Dit kan een gevolg zijn van teveel bladeren in het water en/ of teveel bagger op de bodem. Bij een teveel aan organisch materiaal in het water ontstaat zuurstofloosheid en kan vissterfte optreden. Door teveel voedingsstoffen in het water kan ook een dikke krooslaag ontstaan. Te veel kroos is slecht voor de waterkwaliteit en hindert de doorstroom van water.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zijn al verschillende maatregelen genomen. Zo wordt extra water vanaf het Merwedekanaal aangevoerd en is de doorstroom van water waar mogelijk verbeterd. Metingen wijzen uit dat dit een positief effect heeft, maar dat meer maatregelen nodig zijn. Vanaf maandag 16 februari worden enkele watergangen in Gorinchem rond het probleemgebied extra gebaggerd. Daarnaast voert het waterschap de komende tijd extra onderhoudsrondes uit. Hierbij worden bijvoorbeeld bladeren en kroos uit de watergangen verwijderd.

Ook omwonenden kunnen hun steentje bijdragen aan het verhogen van waterkwaliteit en het voorkomen van botulisme en vissterfte. Het waterschap heeft geïnventariseerd waar boomtakken over het water hangen. Binnenkort ontvangen omwonenden een brief van het waterschap waarin wordt gevraagd om deze bomen te snoeien zodat er minder bladeren in het water vallen. Verder roept het waterschap omwonenden op om niet te vaak eenden te voeren.