• Archief BDUmedia

Botulisme in Gorinchem

GORINCHEM In Gorinchem is botulisme op vastgesteld in/bij het Lindelaantje, de Eendenplas, de Mollenburgseweg en de Van Randwijksingel.

Het waterschap raadt iedereen aan extra op te letten en zo weinig mogelijk contact met het besmette water te hebben. Vissen is af te raden. Ook honden kunnen beter niet in water met botulisme zwemmen.

Botulisme komt vaak voor in de zomer en heeft de sterfte van dieren zoals eenden en vissen tot gevolg. De meest voorkomende vorm van botulisme is in principe niet gevaarlijk voor de mens. Honden en andere dieren kunnen er ziek van worden.

Als ondiep water snel wordt verwarmd kan de bacterie die botulisme veroorzaakt zich snel vermenigvuldigen. Deze bacterie komt voor in de grond, de waterbodem, vogels, vissen en andere dieren. In een warme en zuurstofloze omgeving met voedsel, bijvoorbeeld in dode dieren of rottende planten, maakt de bacterie gif aan. Zodra levende dieren eten van deze dieren- of plantenresten, krijgen zij dit gif ook. Verlammings- en verstikkingverschijnselen zijn vaak het gevolg.

Het waterschap zorgt voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en verricht onderzoek naar botulisme. Samen maken waterschap en gemeente afspraken over de ruiming van de dode dieren en andere maatregelen. Ook kan het soms helpen het oppervlaktewater te verversen, waarbij er meer zuurstof aan het oppervlaktewater wordt toegediend, bijvoorbeeld door het water door te spoelen.