• Van Es Architecten

Bouw hotel Buiten de Waterpoort ligt niet stil

GORINCHEM De bouw van het hotel op de locatie Buiten de Waterpoort is gestart. Desondanks worden via sociale media veel onjuistheden over de stand van zaken gecommuniceerd. Dit betreurt de gemeente zeer. De gemeente verzekert: ,,De bouw ligt niet stil."

Wethouder Rijsdijk bevestigt namens de gemeente Gorinchem dat de benodigde vergunningen door zowel de gemeente als Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat verleend zijn. Ook is er toestemming gegeven om tijdens het stormseizoen te starten met de bouw van het hotel. Vanwege telefonische reacties van particulieren is een inspecteur van Rijkswaterstaat vanmorgen (17 januari) op de locatie geweest. Hij trof geen overtredingen aan. De bouw ligt niet stil, want daar is geen reden voor, ondanks beweringen op de Facebookpagina 'Kasteelcomplex Blauwe Toren Gorcum opgegraven' dat de bouw stilgelegd zou zijn.

Daar zette Johannes van Camp het volgende: ,,Zojuist Berry Voet gesproken op de bouwplaats en de bevestiging gekregen dat de bouw voorlopig voor onbepaalde tijd is stilgelegd. Berry gaf aan heel graag met de gemeente te willen praten over een andere oplossing en beaamde dat er de afgelopen tijd verschillende opties besproken zijn met de gemeente en de vereniging Oud Gorcum."

De eigenaar van het hotel, Berry Voet, is naar eigen zeggen niet in gesprek met de gemeente over een andere locatie om het hotel te bouwen. Hij bevestigt dat hetgeen via de sociale media over hem, de bouw en de gemeente wordt verspreid, aparte leugens zijn: ,,Ik heb Johannes van Camp gesproken, maar hij verdraait mijn woorden, citeert mij verkeerd en verspreidt daarmee leugens."

Van Camp zelf is zich van geen kwaad bewust: ,,Ik heb een hoop fantasie, maar ik ga geen onzin verkopen. Mijn informatie heb ik via verschillende mensen gekregen. Nu zijn er inderdaad wat tegenstrijdige berichten. Laat ik voorop stellen dat mijn bronnen het ook mis kunnen hebben, maar ik ga er wel vanuit dat het klopt wat ik te horen heb gekregen. Mocht dat niet het geval zijn, ben ik de eerste die mijn hoofd op het hakblok leg."