• Egbert Egberts

Bouw school roept vragen op

'Hoe duurzaam wordt de school?'

GORINCHEM Tijdens de Parallelsessie Beraad en Advies van de raad van de Gemeente Gorinchem van afgelopen donderdag werd de voorgenomen renovatie van het schoolgebouw Retranchement 3 voor De Regenboog besproken. Het leidde tot een aantal kritische vragen gericht aan verantwoordelijk wethouder Ro van Doesburg.

door Egbert Egberts

Tot echt vuurwerk in de vergaderzaal kwam het niet. Maar af en toe stak het wel een beetje tussen met name de oppositiepartijen SP en GroenLinks en Van Doesburg.
Fractievoorzitter Rutger van Breemen (GroenLinks) vroeg diverse malen aan de wethouder tot hoe ver diens ambities reikte om het schoolgebouw duurzaam te laten renoveren of vernieuwbouwen. Fractievoorzitter Eva Dansen (SP) vond zelfs dat nergens uit het plan bleek op welke wijze hier naar toe gewerkt zou gaan worden. Zij verweet de wethouder de door haar gestelde vragen om uitvoerige informatie hoe het ontwerpbouwplan er dan uit zou zien te negeren, hierin bijgevallen door Van Breemen. ,,U heeft de taak de gemeenteraad de informatie te geven waar de raad om vraagt. Want hoe kan de raad u dan controleren?"
Van Doesburg pareerde deze kritiek en gaf meerdere malen aan dat hij vanuit de gemeente in onderhandeling is met het schoolbestuur, dat wil gaan voor semi-permanente systeembouw via een onderhandse aanbesteding en vanuit de gemeente wil aandringen op een zo duurzaam mogelijke toepassing van energiezuinige maatregelen. Hij kon het achterste van zijn tong niet laten zien, omdat er ook nog moet worden aanbesteed en 'de aannemers niet al op voorhand in een pluchen zetel geholpen moesten worden'. ,,Dit is van invloed op het totale kostenplaatje en het hele pakket van eisen moet nog aanbesteed worden."
Onder andere fractievoorzitter D66 Ilhan Tekir, en raadslid Jaap Wientjes (VVD) vroegen Van Doesburg 'smart' om te gaan met het pakket aan eisen. Ook de inrichting van het plein, dat groter wordt omdat door krimp van het leerlingenaantal een kleiner gebouw volstaat, moet met de buurt besproken worden. ,,Dat gaat zeker gebeuren", aldus de wethouder.
De beraad en advies-parallelsessie wordt vervolgd door een bespreek-parallelsessie waar met name SP en GroenLinks in debat willen gaan over de invulling van het duurzaamheidsaspect en de kosten van renovatie of vernieuwbouw.
Voor renovatie van 'Retranchement 3' is 850.000 euro toegekend in het IHP-Oost. Het schoolbestuur heeft de mogelijkheid onderzocht om het gebouw 'op maat' te maken door vervangende nieuwbouw in de vorm van semi-permanente systeembouw. Met een aanvullend gemeentelijk budget van 150.000 euro en een eigen investering van ongeveer 250.000 euro vanuit Logos kan dit worden gerealiseerd. De huidige voorschoolse SKG-voorziening wordt in de vervangende nieuwbouw meegenomen voor 275.000 euro, via gemeentelijk krediet, 'budgettair neutraal' gedekt uit de jaarlijkse huuropbrengsten van SKG.