Branko van Son stopt als raadslid

GORINCHEM Branko van Son stopt per 1 maart als raadslid namens Stadsbelang. Dit maakt de partij deze week bekend. De reden van opzegging is gelegen in de privé- en persoonlijke levenssfeer. Zijn dagelijkse drukke werkzaamheden in Den Haag en voormelde omstandigheden laten zich, overigens zeer tot Branko's spijt, steeds moeilijker combineren met het eveneens drukke lidmaatschap van de gemeenteraad.

Middels voornoemde brief heeft Branko zijn collega's in de Raad, het college van Burgemeester en Wethouders, de griffie, de ambtelijke organisatie en zijn partijgenoten binnen Stadsbelang, bedankt voor de plezierige samenwerking in de afgelopen twee jaar.

Stadsbelang betreurt het vertrek van Branko uit de fractie; overigens met alle begrip en respect voor de afwegingen die ten grondslag liggen aan zijn besluit.