• Tim Hartman

Bruggetje van Laag Dalem naar Hoog Dalem in november klaar

GORINCHEM Bewoners van de wijk Laag Dalem die het nieuwe winkelcentrum in de wijk Hoog Dalem willen bezoeken, kunnen binnenkort een kortere route nemen. Er komt in november een wandel- en fietsbrug die de Lyriekstraat met de Spijksesteeg verbindt.

door Tim Hartman

Mensen die in Laag Dalem wonen en naar het fonkelnieuwe winkelcentrum op Hoog Dalem willen, moeten nu nog omfietsen en -lopenvia de Newtonweg of de Van Andel-Spruytlaan. Maar daar komt in november dus verandering in. ,,De opdracht voor plaatsing is gegeven. Half november kan de brug gebruikt worden door voetgangers en fieters.Dat valt te lezen op de Facebookpagina 'Reconstructie Spijksesteeg en aanleg rotonde Van Andel-Spruytlaan'. Op die pagina worden bewoners op de hoogte gehouden over de werkzaamheden in de omgeving van de Spijksesteeg. Daar wordt onder meer eenrotonde aangelegd op de kruising van de Laagdalemseweg en de Van Andel-Spuytlaan.Op de Facebookpagina valt ook te lezen dat het groenontwerp voor de Spijksesteeg is afgerond. ,,Er komt een flink aantal bomen bij.

Wanneer de werkzaamheden van start gaan, is nog niet exact duidelijk. ,,De exacte planning en fasering wordt na de opdrachtverlening opgesteld. Waarschijnlijk starten we eind september met het omleggen van kabels en leidingen en in oktober met de reconstructie.