Bureauonderzoek gepresenteerd aan raden Molenwaard en Giessenlanden

HOORNAAR Een tweede ontmoeting tussen de gemeenteraden van Giessenlanden en Molenwaard heeft maandag 20 april plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst werd het concept bureauonderzoek 'Vergelijking Giessenlanden-Molenwaard/Ervaringen met herindelingen' gepresenteerd. Evenals de voorlopige resultaten van de herindelingscan van de provincie.

Bij het bureauonderzoek zijn de verschillen en overeenkomsten tussen beide gemeenten in kaart gebracht. Onderzoeker Kees Paalvast geeft aan dat er grote overeenkomsten zijn en verwantschap is tussen Giessenlanden en Molenwaard, met name daar waar het gaat over bevolking, fysieke omgeving, voorzieningen, politiek en bedrijvigheid. Verder schrijft hij in het rapport dat er geen doorslaggevende argumenten zijn om wel of niet tot een herindeling over te gaan en dat er evenmin een succesrecept is voor herindeling. Het is aan de betrokkenen om de balans op te maken en te bepalen tot welke slotsom dit leidt.

Het totale onderzoek naar 'of en op welke manier een bestuurlijke fusie tussen Giessenlanden en Molenwaard meerwaarde oplevert voor bewoners, bedrijven en instellingen' bestaat uit drie onderdelen: een bureauonderzoek, een herindelingscan van de provincie (waarin de belangrijkste financiële effecten van een herindeling tussen Molenwaard en Giessenlanden worden uitgewerkt) en een raadpleging onder inwoners, instellingen en bedrijven. Tijdens de radenbijeenkomst van 20 april gaf de provincie een eerste inkijkje in de herindelingscan. Het definitieve rapport verschijnt eind mei.

De gezamenlijke radenbijeenkomsten, zoals de bijeenkomst van 20 april, zijn bedoeld als informele ontmoetingen tussen raadsleden van Giessenlanden en Molenwaard. Tijdens deze bijeenkomsten worden geen besluiten genomen. De definitieve versie van het bureauonderzoek en de herindelingscan worden besproken tijdens de afzonderlijke raadsvergaderingen in de maand mei.