• De Varkenmarkt is één van de locaties waarvoor voor het evenementenbeleid een profiel is aangemaakt.

    Egbert Egberts

Burgemeester houdt evenementennota nog even aan

GORINCHEM Forse kritiek vanuit bijna alle fracties viel burgemeester Reinie Melissant ten deel tijdens de parallelsessie Beraad en Advies over de totstandkoming van de nieuwe evenementennota. 

door Egbert Egberts 

Naar aanleiding van recente ontwikkelingen met betrekking tot evenementen als het Hippie- en het Waterpoortfestival werd de burgemeester zelfs zigzag-beleid verweten door enkele fracties. Fractievoorzitter Molengraaf van de CU/SGP vond zelfs dat zij zich als raadslid in de hemd gezet voelde. ,,Waarom heeft u niet naar de raad maar wel naar de media gecommuniceerd over de uitzonderingen die u heeft bedacht voor deze twee festivals op locatie Buiten de Waterpoort?" Ook andere fracties verweten de burgemeester zwalkend gedrag, waarbij de indruk werd gewekt dat het college dat als er een beetje tegengas van organisaties zou komen er wel uitzonderingen op de regel mogelijk zouden blijken. ,,Waar is deze nota dan nog voor nodig?", reageerde fractievoorzitter Van Breemen van GroenLinks. Enigszins gepikeerd vond hij ook dat de burgemeester vooruitliep op het beleid dat nog niet eens was aangenomen door de raad. ,,Dat vind ik niet kunnen."
VVD-raadslid Van Santen vond dat de burgemeester maar met de nota terug naar de tekentafel moest gaan. Er waren volgens hem nog teveel onduidelijkheden met betrekking tot de gestelde kaders. Fractielid Kees van Willigen (Democraten Gorinchem) vond dat de communicatie van het gemeentelijk apparaat ontbrak toen er commotie ontstond over de voor de Hippie- en Waterpoortfestivals vastgestelde eindtijd van 22.00 uur voor muziek op social media. ,,Hier had de gemeente de regie moeten nemen en duidelijkheid moeten scheppen." Het feit dat een lid van het college, wethouder Ro van Doesburg, op Facebook op persoonlijke titel zich in ontstane discussies mengde vond niet iedereen correct. Van Breemen (GroenLinks) vond het zelfs onjuist en onhandig. Fractievoorzitter Hamann (Gorcum Actief) vond dat bewoners niet gehoord werden door de burgemeester. Raadslid Zwaan van D66 verweet de burgemeester teveel te laten blijken dat smaak een rol speelde bij de totstandkoming van het nieuwe beleid. ,,In dit licht wil ik de portefeuillehouder eraan herinneren dat de raad, maar zeker óók het college hier zit voor het algemeen belang en dus niet voor het eigen belang of het opleggen van de persoonlijke smaak aan de gemeente. De argumenten die tot nu toe gebruikt worden, duiden onzes inziens op het tegenovergestelde."
Waar het uiteindelijk écht om ging, dat de gemeenteraad behoefte heeft aan een nieuwe evenementennota met bijbehorende locatieprofielen leek bijna uit beeld te verdwijnen. Burgemeester Melissant probeerde het belang van de nieuwe nota steeds te benadrukken, ook omdat het nieuwe evenementenseizoen al begonnen is en vergunningen voor deze er al aan komen of in voorbereiding zijn. Maar zij zag ook in dat zij op een aantal punten het voorstel in heroverweging moest gaan nemen of moest gaan aanpassen. En nam uiteindelijk voor beraadslaging het voorliggende voorstel terug om dit binnen het college nader te bespreken. Zij zal spoedig binnen het Presidium nog een voorstel doen of, wanneer en hoe deze nota naar de raad toe zal komen voor besluitvorming.