• Gemeente Gorinchem

Burgemeesters Dordrecht en Oudewater op bezoek in Gorinchem

GORINCHEM Woensdag 16 mei hebben burgemeester Kolff van Dordrecht en burgemeester Verhoeve van Oudewater een bezoek gebracht aan Burgemeester Reinie Melissant van Gorinchem. Het bezoek stond in het teken van de Eerste Vrije Statenvergadering welke op 19 juli 1572 is gehouden in Dordrecht.


Gorinchem was samen met nog 11 steden door Willem van Oranje uitgenodigd om deze historische vergadering bij te wonen. Willem van Oranje werd hersteld in zijn functie van stadhouder van Holland en er werden afspraken gemaakt over de financiering van de opstand tegen de Spaanse onderdrukking. Ook werd tijdens de vergadering vrijheid van godsdienst vastgelegd. Deze vergadering wordt gezien als een eerste stap op weg naar een onafhankelijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, een vroege voorloper van het huidige vrije Nederland. Bovendien legde de tolerantere houding ten opzichte van andere geloven de basis voor onze huidige vrijheden van geloof en geweten.

Op 16 mei hebben beide burgemeesters alle 12 steden bezocht die destijds deelnamen aan de Eerste Vrije Statenvergadering. ,,Wij vinden het belangrijk om aandacht te blijven vragen voor tolerantie en verdraagzaamheid. Samen met de andere 11 steden, willen we hierover met elkaar in gesprek en van elkaar leren. Deze bliksembezoekjes zie ik als een start naar hopelijk een mooi vervolg met meer samenwerking." aldus Burgemeester Kolff.

Burgemeester Reinie Melissant ondertekende een moderne vertaling van de notulen van 19 juli 1572. Dit om het belang van de Eerste Vrije Statenvergadering kracht bij te zetten en aandacht te vragen voor vrijheid en tolerantie anno nu. Reinie Melissant: ,,Het is goed om oog te houden voor de geschiedenis. Want als je vooruit wilt, moet je weten waar je vandaan komt."

Burgemeester Reinie Melissant en de bewoners van Gorinchem zijn door burgemeester Kolff uitgenodigd om op 19 juli 2018 bij de viering en herdenking van de Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht aanwezig te zijn.
De festiviteiten zullen plaatsvinden bij museum Het Hof van Nederland en de aangrenzende Kloostertuin. Dit museum is gevestigd in het Augustijnenklooster, de plek waar de Eerste Vrije Statenvergadering in 1572 gehouden werd. Naast een officieel programma is er tijdens dit stadsevenement een barbecue en zal er ruimte zijn voor opinie, muziek en andere kunstvormen. Dit evenement zal jaarlijks in Dordrecht gehouden worden met als vooruitzicht dat het in 2020 450 jaar geleden is dat de Eerste Vrije Statenvergadering plaatsvond.