Café Doodgewoon: 'Leven na de diagnose'

GORINCHEM In Inloophuis De Blauwe Anemoon in Gorinchem wordt vrijdag 19 februari het eerste Café Doodgewoon, ontmoetingssalon voor ongeneeslijk zieken, van dit jaar gehouden. Café Doodgewoon vindt plaats tussen 10.00 uur en 12.00 uur. Thema deze ochtend is 'Leven na de diagnose'. Gastvrouwen Franca Horstink, specialist ouderengeneeskunde, medisch consulent en kaderarts palliatieve zorg en Heidi Verhoek, casemanager dementie en verpleegkundige op palliatief gebied beiden lid van het Regionaal Palliatief Team Waardenland gaan hierover met de aanwezigen in gesprek.

Jaarlijks krijgen 80.000 mensen te horen dat ze ongeneeslijk ziek zijn. Dit brengt grote onzekerheid met zich mee. Mensen vragen zich af hoe ze kunnen meedenken, meepraten en vooral meebeslissen over eventuele behandelingen. En op welke manier betrekken ze hun naasten hierbij? Ook emotionele aspecten zoals boosheid, machteloosheid, angst en verdriet spelen een rol. Het is niet eenvoudig hier mee om te gaan. Om mensen hierin te ondersteunen organiseren inloophuis De Blauwe Anemoon en het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland vanaf dit jaar weer om de maand Café Doodgewoon. Doelstelling van het Café is lotgenotencontact, een luisterend oor, ontspanning in een vertrouwde omgeving. Een plaats ter bemoediging, waar mensen zonder veel uitleg te hoeven geven even zichzelf kunnen zijn.

Café Doodgewoon plant 1x per twee maanden een gespreksavond of -ochtend rond een bepaald thema. Er wordt ingegaan op verschillende aspecten die tijdens het ziekteproces een rol kunnen spelen. Een gastvrouw, een professionals gespecialiseerd in palliatieve zorg, gaat elke bijeenkomst met een deskundige in gesprek over een specifiek thema. Ook de aanwezigen krijgen de gelegenheid hun vragen aan de spreker te stellen.

Iedereen die te maken heeft met een ongeneeslijke ziekte of ziekte en hun naasten in de regio Gorinchem woont, is van harte welkom in Inloophuis De Blauwe Anemoon aan de W. de Vries Robbéstraat 1 in Gorinchem, waarbij de toegang gratis is.

Café Doodgewoon is een initiatief van de zorgaanbieders die aangesloten zijn bij het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland. Inloophuis De Blauwe Anemoon staat voor het bieden van een ontmoetingsplaats voor mensen met kanker en hun naasten in Gorinchem en omgeving.