• gp-foto

    foto: GP-foto

Carnaval kan toch doorgaan

GORINCHEM De gemeente en stichting Gorcums Carnaval hebben overeenstemming bereikt over een tijdelijke verlenging van de gebruiksovereenkomst voor het perceel aan de Spijksedijk 6 en over de zelfwerkzaamheid van de stichting om noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te treffen in de loods. De stichting was niet in staat om voor het eind van dit jaar vervangende ruimte te vinden voor hun verenigingsactiviteiten. De bouw van de praalwagens voor de carnavalsviering 2017 zou daardoor in gevaar komen en daarmee ook het carnaval. Na inspanning van de gemeente is het Rijksvastgoedbedrijf, eigenaar van de grond, alsnog akkoord gegaan met een verlenging van het erfpachtcontract. Dit biedt de gemeente de mogelijkheid om de stichting te faciliteren in haar huisvesting tot uiterlijk 1 mei 2017.

Een andere reden voor de gemeente om de gebruiksovereenkomst met de stichting te beëindigen, was de veiligheid van de loods. De gemeente heeft nu aanvullende afspraken gemaakt over maatregelen die de stichting Gorcums Carnaval moet treffen om de loods op een verantwoorde en veilige manier te kunnen blijven gebruiken. Door het besluit van het college en de maatregelen van de stichting kan het carnaval in Gorinchem ook in 2017 gewoon doorgaan.

Martijn de Stigter, voorzitter van de stichting Gorcums Carnaval, is blij dat in goed overleg een oplossing is gevonden. ,,We kunnen nu met een gerust hart verder met de voorbereidingen voor het Gorcums Carnaval in 2017. Daarnaast hebben we met De Nieuwe Doelen met grote waarschijnlijkheid overeenstemming bereikt om vanaf volgend jaar daar onze activiteiten onder te brengen.'' Marcel Doodkorte, wethouder Vastgoed, is eveneens blij. ,,Het Gorcums carnaval is een belangrijke culturele activiteit voor veel burgers in Gorinchem dat nu dankzij deze oplossing gelukkig kan worden voortgezet.''

De ontwikkelingen met betrekking tot de stichting Gorcums Carnaval hebben ook een positief effect voor de stichting Autoladder1 die er evenmin in is geslaagd vervangende huisvesting te vinden. Ook deze stichting wordt extra tijd gegeven tot uiterlijk 1 mei 2017.