• Scouting APV

Clubs bouwen op dezelfde krachten

GORINCHEM Afgelopen vrijdag en zaterdag werd Nldoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland, gehouden. Door meer dan 350.000 vrijwilligers werden bijna tienduizend klussen geklaard. Vele handen maken licht werk, zo bleek maar weer eens. Echter, lang niet altijd zijn er genoeg handen om alle ballen in de lucht te houden. Hoe doen verenigingen dat? De Stad Gorinchem peilde het vrijwilligersquotum.

door Erik de Bruin

De krant zocht contact met een vijftal verenigingen in de stad. Waaronder voetbalclub GJS, die dankzij de expansie van Gorinchem in oostelijke richting te maken heeft gehad met forse groeistuipen. Er zijn inmiddels ongeveer 950 Jonge Spartanen. ,,Als er geen besef is van wat er allemaal nodig is, wordt het een lastig verhaal om de vereniging draaiende te houden", zegt Ingrid van Hulst, die vanuit het bestuur sturing geeft aan de kantinezaken en vrijwilligersactiviteiten. ,,We zijn nog niet tevreden, maar je merkt wel dat het begint te groeien. De betrokkenheid wordt groter. Mensen willen heel graag helpen. Als we een oproepje op Facebook plaatsen omdat we in het weekend bijvoorbeeld een scheidsrechter te kort komen dan wordt daar over het algemeen heel snel op gereageerd. Dat is een mooie ontwikkeling. Wat je wel merkt, is dat mensen vrijwilligerswerk prima vinden, maar er niet aan vast willen zitten. Als je het hebt over structurele taken die binnen de vereniging moeten worden uitgevoerd, is het vaak hetzelfde kringetje." GJS telt 53 teams. ,,Om die allemaal van een trainer en leider te voorzien, is elk seizoen weer een flinke puzzel. Soms duurt het wat langer, maar we krijgen het altijd rond." Ook Jeroen Coers, voorzitter van GHC Rapid, de hockeyvereniging in Gorinchem-West, zegt geen reden tot klagen te hebben. ,,Alhoewel het altijd beter kan, maar dat zal elke club zeggen." Het vinden van coaches is volgens hem niet het probleem. ,,We zoeken met name mensen voor commissies. Er is een team gevormd dat het clubhuis gaat upgraden, een andere commissie houdt zich bezig met de aanleg van het derde veld en er is ook een commissie die het vizier richt op 2018, wat een jubileumjaar wordt. We bestaan dan 85 jaar." De club zit in de lift. ,,Rapid groeit en wordt langzaam een bedrijf. We hebben een verenigingsmanager die de boel coördineert. Omdat je niet de inkomsten van een bedrijf hebt, ben je verder afhankelijk van vrijwillige krachten." ,,Hoe we die werven? Omdat we grotendeels jeugdleden hebben, doen we een beroep op de ouders. Op het inschrijfformulier vragen we wat hun expertise is. Ook langs de lijn spreken we ze aan. Ik moet zeggen dat dat het beste werkt. Het persoonlijke contact. De afgelopen jaren is er een lading nieuwe jeugdspelers binnengekomen. Met als gevolg dat ook het kader veranderde. De oudere generatie, wier kinderen senior waren geworden of niet meer hockeyden, gaf het stokje over. Zo ben ik er zelf ook ingerold. Eerst verantwoordelijk voor de bar, nu voorzitter."

 

'MAATSCHAPPELIJKE TENDENS' ,,Je hebt altijd mensen nodig die de kar trekken, maar weet je die ook te vinden?", schetst Joke van Oord het probleem waar De Bazuin tegenaan loopt. De muziekvereniging wordt gedirigeerd door hondstrouwe bestuursleden, waar ze er zelf één van is. ,,Het zou op zich goed zijn als er een nieuwe, frisse wind gaat waaien, maar dan moet er vanuit de jongere garde wel animo zijn om het stokje over te nemen en die is er helaas niet. Ze hebben het allemaal druk en dat geloof ik ook wel. Vaak zijn ze ook lid van een sportvereniging, studeren kost tijd. Het is een maatschappelijke tendens. Voor iemands persoonlijke ontwikkeling een goede zaak, maar voor ons als vereniging wordt het moeilijker."

 

Bazuin houdt wel het hoofd boven water. ,,Tot nog toe lukt het nog steeds, maar we kunnen best wel wat meer vrijwilligers gebruiken. Daar doen we ook moeite voor. Door steeds maar weer mensen te vragen." Tot slot merkt ze op dat het misschien ook wel eigen is aan een stad. ,,In Werkendam, waar ik woon en lid ben van het plaatselijke blaaskapel, is de betrokkenheid groter. Heerst een dorpsmentaliteit. Er wordt eerder gezegd: Nou, vooruit maar. Dat verschil merk je wel."

APV Scouting krijgt, zo laat Albert Oosten van het stichtingsbestuur weten, ook weinig hulp van buitenaf. ,,We plaatsen onze vacatures trouw in de vrijwilligersbank van de gemeente, maar dat levert vrijwel nooit iets op. We moeten het hebben van behulpzame ouders en eigen kweek. Vanuit Scouting Nederland is daar veel aandacht voor. Het vrijwilligersbeleid is een speerpunt. Er worden allerlei opleidingen aangeboden. Hoe geef je leiding? Hoe ga je om met kinderen die ADHD hebben? Die vragen zijn net zo wezenlijk als hoe je knopen legt en uit elkaar haalt en hoe je een veilig kampvuur maakt." Oosten is al veertig jaar lid. ,,Dat zie je niet meer. Jongeren haken op een gegeven moment af. Voor ons is het van belang ze zo lang mogelijk binnenboord te houden, wat niet meevalt want er zijn tegenwoordig te veel andere leuke dingen die je in het weekend kunt doen. Vroeger was scouting alles."

 

'EERLIJK VERHAAL' ,,Het is gewoon een andere tijd. We hebben veel moeite om bestuurstaken, waar ik zelf naar toe ben gegroeid, ingevuld te krijgen. Dat is lastig, maar niet onoverkomelijk. De focus ligt op de groepen. Daar moet leiding voor zijn. Er is ontzettend veel wat kan worden opgepakt en gelukkig gebeurt dat ook, al zou ik het helemaal niet verkeerd vinden als we door middel van een maatschappelijke dienstplicht bijvoorbeeld eens wat hulp van buitenaf zouden krijgen. Het mes snijdt aan twee kanten." ,,Bestuursleden, trainers 舰 we hebben een dik tekort", draait Ouiam Asoud, de voorzitter van OKK, er niet omheen. De gymnastiekvereniging heeft moeite om alle ballen in de lucht te houden. ,,Als bestuur hebben we ervoor gekozen beslissingen te nemen die voor meer rust in de tent zorgen. Trainingen niet meer aanbieden is daar een voorbeeld van. Je bent voortdurend bezig alles toch nog gedaan te krijgen en krijgt niet de kans verder te kijken dan vandaag en morgen. 'Doe wat je kan en doe dat zo goed mogelijk' is hoe we er nu in staan. Aan de ene kant jammer, want je wilt zoveel mogelijk aanbieden, maar het is wel een eerlijk verhaal naar de leden. Het is belangrijk om de verwachtingen aan de voorkant goed te managen."

 

OKK leidt talentvolle turners op om later trainer te worden. Dat levert niet altijd het gewenste resultaat op. ,,Zodra potentiële trainers wat ouder zijn gaan ze studeren en wordt het voor sommige lastig om studie en lesgeven te combineren. Zeker als je verhuist. Dus moet je op zoek gaan naar mensen met een turnverleden die in Gorinchem zijn gaan wonen." De vereniging wil ouders enthousiasmeren voor allerlei hand- en spandiensten. ,,Tijdens de clubkampioenschappen in februari hebben we een vrijwilligerscampagne gehouden. De reacties waren positief. Zonder hun hulp en betrokkenheid kun je geen vereniging zijn", aldus Asoud. ,,We hebben gelukkig een aantal vrijwilligers waar we op terug kunnen vallen, maar het zijn altijd dezelfde. Hopelijk komen er mensen bij."