COA neemt coördinatie vrijwilligers over van Vluchtelingenwerk

GORINCHEM Vluchtelingenwerk speelt in Gorinchem niet langer een rol bij de coördinatie van vrijwilligers in de vluchtelingenopvang in het voormalige belastingkantoor. Hert COA heeft besloten de coördinatie van vrijwilligers voortaan zelf uit te voeren. Vluchtelingenwerk blijft wel de juridische ondersteuning van bewoners van de opvang aan de Gildenweg vervullen.

De GroenLinksfractie is verbaasd over deze veranderingen binnen de opvang. ,,GroenLinks was erg blij met de deze betrokkenheid van Vluchtelingenwerk bij de coördinatie van vrijwilligers", schrijft de fractie in een brief aan het college van burgemeester en wethouders. De fractie wil dan ook graag van het college weten welke rol de gemeente heeft gespeeld in deze beslissing. Groenlinks geeft aan erg benieuwd te zijn naar de motivatie achter het besluit van het COA.

In de bestuursovereenkomst tussen de gemeente Gorinchem en het COA staat dat het COA de coördinatie van de vrijwilligers op verzoek van de gemeente in samenspraak doet met Vluchtelingwerk. Aan deze afspraak is nu dus blijkbaar een einde gekomen. Afgesproken is ook dat er na drie maanden een evaluatie zou plaatsvinden waar bekeken zou worden of voor de coördinatie van de vrijwilligers de inzet van Vluchtelingenwerk nog langer gewenst is. Groenlinks wil graag weten of deze evaluatie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.