• Code Oranje
  • Code Oranje
  • Code Oranje

Code Oranje brengt ode aan het burgerinitiatief

GORINCHEM Met een gedicht op het plein van de Grote Markt en voor de bibliotheek vraagt burgerbeweging Code Oranje (Lijst 14) aandacht voor mooie lokale initiatieven van bewoners.

In Gorinchem zijn daar mooie voorbeelden van te vinden. Eén van deze initiatieven is Samen één. Dit burgerinitiatief van ervaringsdeskundigen heeft inmiddels navolging gekregen in diverse gemeenten in Nederland. Samen één probeert ruimte te creëren voor de medemens door het leggen van contacten, het geven van adviezen en het bieden van steun aan elkaar. De organisatie biedt een helpende hand om weer verder te kunnen.

Met de actie op de plekken die iedere Gorcumer kent, pleit Code Oranje ook voor het hervormen van de democratie – waarin op dit moment politieke partijen leidend zijn – naar een democratie van nieuwe vormen, waarin de samenwerking met de inwoners van ons land centraal staat. Daarmee sluit Code Oranje aan bij de groeiende groep actieve burgers die de regie terugnemen over hun eigen leven en omgeving. Inmiddels zijn er in het land meer dan 500 zorginitiatieven en vrijwel evenveel energiecoöperaties. Hun basis is gemeenschapskracht: de positieve energie die vrijkomt als mensen elkaar helpen om hun doelen te bereiken door hun middelen te delen. Code Oranje wil daar in de provinciale politiek bij aansluiten door ervoor te zorgen dat de provincie zich vooral bezig houdt met dingen die mensen belangrijk vinden – de agenda van onderop. Niet praten, maar doen!

Code Oranje wil ruim baan geven aan deze en andere initiatieven door betrokken mensen in staat te stellen om samen met een oplossing te komen, waarbij het bestuur ondersteunend is aan inwoners in plaats van zelf de oplossing oplegt. Lijsttrekker Lucien van der Plaats: ,,Wij willen politieke problemen niet vanuit Den Haag oplossen, maar met de mensen om wie het gaat. De politiek moet kaders stellen, maar de inhoud vooral overlaten aan inwoners die vaak zelf de nodige expertise hebben, alleen al door ervaring. Per vraagstuk kun je de vorm(en) vinden die het beste bij dat vraagstuk passen. Ook de laagdrempelige vormen horen daarbij. Het referendum is daar goed een voorbeeld van. Maar ook aan een "straatinterview", een app op de mobiele telefoon of games doen mensen mee, die zich bijvoorbeeld bij georganiseerde bijeenkomsten wellicht minder thuis voelen. We willen mensen niet alleen betrekken, maar ook de kans geven zelf verantwoordelijkheid te nemen. Daarom zien we graag meer initiatieven als Samen één!"