• Het College wil De Nieuwe Doelen open houden.

    Egbert Egberts

College: De Nieuwe Doelen blijft open

GORINCHEM Het college van B&W van Gorinchem heeft vandaag haar voorstel voor een nieuw cultuurbeleid aan de gemeenteraad gestuurd. De ambities voor cultuur die het voor ogen heeft, komen voort uit het DNA van de stad en leveren een bijdrage aan de levendigheid en economie van de stad. Het zijn ook ambities die er voor zorgen dat iedereen kan meedoen en de unieke kracht van de stad ten volle benut. De Nieuwe Doelen blijft wat het college betreft open.

In het nieuwe cultuurbeleid stelt het college de raad voor te focussen op het cultureel erfgoed en cultuureducatie en -participatie. Dit vraagt om een solide cultuuraanbod met oog voor de historie en het sentiment in de stad. Het college wil vanuit deze gedachte De Nieuwe Doelen renoveren en daarmee het grote podium voor de stad behouden.

De voorwaarde voor de renovatie en het behoud van het grote podium is om samen met de stad invulling te geven aan de exploitatie. De vraag die het college aan de stad stelt, heeft het karakter van een aanbesteding waarmee het de kracht van de stad, het bedrijfsleven en maatschappelijke initiatieven wil bundelen. Op deze wijze wil het college zich maximaal inspannen om te bezien wat binnen de gegeven financiële kaders mogelijk is. Een besluit over de toekomst van De Nieuwe Doelen kan daarom alleen in samenhang met de overige ambities voor Cultuur worden genomen.

Het college stelt ook voor om extra budget voor stadsprogrammering te reserveren dat ten goede kan komen aan de verschillende culturele instellingen in de stad.

Het college erkent de behoefte in de stad voor een groot podium in 2019 en 2020 voor diverse sociaal culturele voorstellingen. Het wil daarom onderzoeken wat redelijkerwijs nodig is om De Nieuwe Doelen voor deze periode open te houden.

Woensdagavond 19 juni gaat het college in gesprek met de gemeenteraad over het voorstel voor het nieuwe cultuurbeleid en de toekomst van De Nieuwe Doelen tijdens een themasessie. Deze vindt plaats in de raadszaal van het Stadhuis van 19:00 tot 21:00 uur.