• Ro van Doesburg, Eelke Kraaijeveld, burgemeester Reinie Melissant-Briene, Joost van der Geest en Dick van Zanten

    Gemeente Gorinchem

College van burgemeester en wethouders maakt portefeuilles bekend

GORINCHEM De verdeling van de portefeuilles van het nieuwe college van burgemeester & wethouders is bekend. Dick van Zanten (Stadsbelang) krijgt Stedelijke Ontwikkeling, Cultuur en Financiën in zijn portefeuille. Ro van Doesburg (Democraten Gorinchem) gaat aan de slag met Wonen, Onderwijs, Bedrijfsvoering en Participatie. Zorg, Werk, Duurzaamheid & Energietransitie zijn voor PvdA-wethouder Eelke Kraaijeveld en CDA's wethouder Joost van der Geest krijgt Mobiliteit, Economie, Sport en Volksgezondheid in zijn portefeuille.

Door Tim Hartman

De gemeente maakte deze portefeuilleverdeling van het nieuwe college van burgemeester en wethouders vandaag bekend. Naast de taken van de wethouders zal burgemeester Reinie-Melissant Briene zorg dragen voor de integrale veiligheid en regionale samenwerkingen. In een persbericht laat de gemeente weten dat de focus van het college de komende vier jaar ligt op de onderwerpen 'Duurzaamheid & Energietransitie', 'Zorg', 'Mobiliteit', 'Bestuurscultuur' en 'Stadsontwikkeling- en groei'. 

Afgelopen donderdag werd al het nieuwe coalitieakkoord 'Mensen maken de stad, Gorcums Akkoord 2018-2022' ter kennis aangenomen. Hierin staan de focuspunten van de nieuwe coalitie voor de komende vier jaar. Ook werd het viertal wethouders die avond geïnstalleerd. Bij wethouder Ro van Doesburg ging dat niet zonder slag of stoot wegens 'bedenkingen' bij de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven. Uiteindelijk werd hij met dertien stemmen voor en elf tegen toch beëdigd.

OVERZICHT: Bovenstaande portefeuilles zijn op hoofdlijnen. Zie hieronder het complete overzicht van de burgemeester- en wethouderstaken:

Reinie Melissant-Briene: Wettelijke taken, Regionale samenwerking, Lobby, Internationale en externe betrekkingen, integrale veiligheid, beleidscoördinatie. Visie van de Stad, Evenementen, Coördinatie, Toezicht & Handhaving en APV (Algemene Plaatselijke Verordening).

Dick van Zanten: Financiën, Grondbedrijf, Vastgoed, Cultuur, Erfgoed en archeologie, Monumenten, Ruimtelijke ontwikkeling, Stadsvernieuwing, Omgevingswet- en vergunningen, Sociaal Cultureel Werk. 

Eelke Kraaijeveld: Sociaal Deomein, WMO, Participatiewet, Jeugdwet, Arbeidsmarkt, Duurzaamheid & Energietransitie, Vluchtelingenbeleid.

Joost van der Geest: Verkeer & Vervoer, Parkeren, Openbaar vervoer, Merwede Lingelijn, Bovenlokale infrastructuur A15 en A27, Veerdienst, Economie, Sport, Volksgezondheid, Reinigingsdienst Waardlanden, Subsidiebeleid.

Ro van Doesburg: Wonen, Onderwijs, Recreatie en toerisme, Citymarketing, Dienstverlening, Wijkbeheer en wijkgericht werken, Openbare werken, Water, Groen, Beheer openbare ruimte, Participatie, Begraafplaatsen/crematoria, Havens, Emancipatie- en diversiteitsbeleid, Glasvezelnet en Bedrijfsvoering.