• Steeds meer mensen vinden werk of wisselen van baan.

    ANP

Continue daling WW, Leerwerkloket ondersteunt mobiliteit

GORINCHEM Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio's Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond is in april 2018 wederom afgenomen. De daling is iets meer dan het landelijk gemiddelde. Steeds meer mensen wisselen van beroep. Er zijn vacatures waar werkzoekenden op willen reageren, maar hier nog niet de juiste competenties voor hebben. Het Leerwerkloket kan mensen daarbij helpen en denkt mee hoe je een overstap naar een ander beroep met meer baankans kan maken.

Eind april 2018 verstrekt UWV in de arbeidsmarktregio's Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond 32.382 WW-uitkeringen: een daling van -0,9% ten opzichte van een maand eerder. Deze daling is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde van -0,7%. De grootste daling in de drie regio's vond plaats in de handel en de bouw. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is in Drechtsteden (3,2%) en Gorinchem (2,6%) lager dan het Nederlands gemiddelde (3,7%). Rijnmond (3,8%) beweegt zich gestaag naar het landelijke gemiddelde.

De arbeidsmarkt in continu in beweging en dat zorgt voor mobiliteit onder werkenden. Van de werkzame beroepsbevolking met een bekende beroepssituatie wisselde 12% van beroep in 2017. Zeven van de tien mensen gingen bij een beroepswisseling werken in een andere beroepsklasse dan die waarin zij het jaar ervoor werkten. Vooral werkenden met dienstverlenende, transport logistiek en commerciële beroepen stapten relatief vaak over naar een andere beroepsklasse. Het aandeel jongeren in deze beroepsklassen is hoog. Vergeleken met het totaal van alle werkenden bevatten deze beroepsklassen ook in Groot Rijnmond veel scholieren en studenten met een bijbaan.

Betere kansen op de arbeidsmarkt kunnen zich ook voor mensen zonder werk in een ander beroep voordoen dan dat waarin iemand voor het laatst heeft gewerkt. In ICT, techniek, zorg welzijn en transport logistiek komen beroepen voor waarin werkzoekenden in Rijnmond weinig concurrentie ervaren. In relatie tot het aantal openstaande vacatures zoeken nu nog veel mensen met een WW-uitkering in Rijnmond werk als administratief medewerker, productiemedewerker, verkopers en schoonmakers.

Notities van UWV over kansen, krapte en overstapberoepen helpen mensen die zich willen oriënteren op alternatieven. Zij kunnen ook aan de hand van hun competenties via de 'beroepenvinder' hun mogelijkheden in beeld brengen. Het Leerwerkloket, waar ook UWV in participeert, biedt onafhankelijk advies aan scholieren, studenten, werkenden, werkzoekenden en werkgevers. Ook mensen die door techniek of automatisering te maken krijgen met verlies van werk kunnen daar terecht, net als laagopgeleide baanwisselaars. Onderzoek laat zien dat deze laatste groep extra risico loopt om bij baanwisseling in nog kwetsbaarder sectoren terecht te komen.