• Rieky Vink

Convenant ‘zwemveilige school’ moet zorgen voor meer zwemdiploma’s

GORINCHEM Geen kind van de bassischool zonder een zwemdiploma. Dat is de ambitie van de Gemeente Gorinchem en betrokken partijen van het convenant 'zwemveilige school'. In het Caribabad werd vanochtend het nieuwe convenant ondertekend.

Door Rieky Vink

Vanaf het schooljaar 2013/2014 wordt schoolzwemmen niet meer aangeboden op bassischolen, maar is het de verantwoordelijkheid van ouders geworden. Daarom is de Gemeente Gorinchem samengekomen met Stichting Leergeld, het Caribabad, Stichting Kindercentra Gorinchem, Kinderopvang De Kinderkamer en het merendeel van de bassischolen in Gorinchem. ,,De ambitie is dat er nooit meer een kind van de  bassischool gaat zonder zwemdiploma. Dit is gewoon zo ontzettend belangrijk", vertelt Ro van Doesburg, wethouder van de Gemeente Gorinchem. ,,Zwemmen zou iedereen moeten kunnen. Maar in Gorinchem zijn we onderdeel van een rivierengebied en zijn omringd door water. Met een zwemdiploma zijn kinderen in de omgeving van water veiliger.''

Met de betrokken partijen is besproken wat zij kunnen betekenen en hoe zij kunnen stimuleren dat meer kinderen deelnemen aan zwemlessen. De afspraken zijn vastgelegd in het convenant. In januari 2019 start een onderzoek door Gorinchem Beweegt

om het aantal kinderen in groep 7 zonder zwemdiploma in kaart te brengen. Kinderen die dan nog geen zwemdiploma hebben, komen in een traject waarbij in samenwerking met de basisscholen ouders geïnformeerd, geadviseerd en gemotiveerd worden om kinderen alsnog op te geven voor zwemles.

Er zijn verschillende factoren die ouders weerhouden om kinderen op zwemles te doen. Zo zijn er principiële- en culturele beweegredenen, financiële kwesties maar ook problemen als waterangst. Met het nieuwe convenant is het de bedoeling dat scholen in gesprek gaan met ouders en hulp wordt geboden waar dit nodig is. ,,Voor waterangst kunnen wij bijvoorbeeld speciale begeleiding bieden", vertelt Arnoud van Heumen, bedrijfsleider het Caribabad. Voor de financiële kwesties kan bijvoorbeeld Stichting Leergeld ouders bijstaan. ,,Ouders met een laag inkomen kunnen beroep doen op de hulp van de stichting en zo kunnen ook deze kinderen hun zwemdiploma halen."