D66 nodigt uit tot meedenken voor verkiezingsprogramma

GORINCHEM De fractie van D66 wil dat de mensen in Gorinchem actief meedenken met het opstellen van haar verkiezingsprogramma. Door middel van digitale participatie hoopt D66 een programma te kunnen presenteren waar de Gorcumse inwoners zich in kunnen vinden.

'Wat zou je doen als je een dag lang burgemeester van Gorinchem zou zijn?' Met die vraag hoopt D66 de mensen te triggeren om actief mee te denken bij het opstellen van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Of niet elke partij dat doet? ,,Wij gebruiken uiteraard ook meer middelen. We gaan de stad in om met mensen te praten en hebben bijeenkomsten met het maatschappelijk middenveld, maar zo'n digitaal platform is wel degelijk vernieuwend", vertelt lijsttrekker Arnie Faro uit.

Ilhan Tekir, nummer twee op de D66-lijst, legt uit: ,,D66 gelooft in de kracht van de stad en is een open en transparante partij. We willen alle input van mensen weergeven op dit platform waardoor andere mensen weer kunnen aangeven of het een goed idee is of niet. Het is een laagdrempelige manier om concrete ideeën te verzamelen voor ons verkiezingsprogramma." Faro: ,,We hopen zo als politiek meer binding met de mensen in de stad te krijgen."

THEMA'S Op het platform kunnen mensen al hun concrete ideeën binnen een zevental thema's de vrije loop laten. Anderen kunnen die ideeën 'liken'. Tekir: ,,Uiteindelijk kunnen wij aan het einde zien welke ideeën draagvlak binnen de stad hebben."

Wat het verschil is met de 'Visie van de Stad' is? ,,Hier gaat het om concrete ideeën", legt Tekir uit. ,,Dat is iets anders dan een brede visie op hoofdlijnen, wat ook erg waardevol is."

Ook niet-D66'ers worden van harte uitgenodigd om hun ideeën te opperen. Tekir: ,,Natuurlijk geven onze leden uiteindelijk akkoord op het verkiezingsprogramma, maar we nemen elke idee serieus mee bij het opstellen er van. Iedereen die de moeite neemt een idee in te dienen, krijgt een algehele verantwoording waarom we iets wel of niet hebben meegenomen in ons programma."

PARTIJPOLITIEK Omdat het om een digitaal platform gaat, kunnen ook andere partijen in Gorinchem meekijken. Ook dat is volgens Tekir en Faro geen probleem: ,,Dit zijn ideeën uit de stad en die stellen we graag beschikbaar aan de stad. Het zou mooi zijn als meerdere partijen gebruik maken van digitale participatie. Wat D66 betreft werken we samen met anderen om de beste ideeën te realiseren", aldus Tekir. Faro besluit: ,,Partijpolitiek is meer iets voor in Den Haag, hier in Gorinchem willen we gewoon het beste voor de stad."

Mensen kunnen nog tot en met het einde van het jaar hun ideeën kwijt op het platform, www.d66gorinchem.nl/schrijfmee.