Dagverzorging in St. Clara

GORINCHEM Sinds kort is de dagverzorging van Rivas in Gorinchem gecentreerd in St. Clara. Dagverzorging kan bezocht worden voor bijvoorbeeld het opbouwen en/of onderhouden van sociale contacten en het bieden van structuur in de dag. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om de mantelzorg (partner, familie en kennissen) te ontlasten. Dagverzorging is erop gericht deelnemers een prettige dag te bezorgen door middel van diverse activiteiten.   

De dagverzorging wordt op werkdagen aangeboden van 10.00 tot 16.00 uur. ,,Door gebruik te maken van dagverzorging kunnen mensen langer zelfstandig blijven wonen en worden taken van eventuele mantelzorgers verlicht", zegt Karin Brinks teamleider in St. Clara. ,,Mensen die zich in emotionele zin goed voelen kunnen lichamelijk meer aan. Ze kunnen beter overweg met hulpbehoevendheid of een chronisch ziekte, blijkt uit de praktijk." Maar ook mensen die na ontslag uit het ziekenhuis nog wat extra zorg nodig hebben kunnen terecht bij de dagverzorging. ,,Of wanneer iemand bijvoorbeeld wacht op een plaats in een verzorgingshuis en tijdelijk ondersteuning nodig heeft."

Tijdens de dagverzorging worden er diverse leuke activiteiten ondernomen. ,,Je kunt hierbij denken aan gezamenlijk koffie drinken, geheugentraining door middel van spel, zingen, creatieve activiteiten en kaart- en bordspelen. Maar niets is verplicht, daar zijn deelnemers helemaal vrij in. 's Middags nuttigen we gezamenlijk een maaltijd. Hierna kunnen deelnemers indien gewenst even rusten in hiervoor speciaal ingerichte kamers."

Naast het verzorgen van activiteiten, hebben de medewerkers van de dagverzorging een signaalfunctie met betrekking tot het welzijn en de zorgbehoeften. Karin: ,,Waar nodig kan door Rivas passende zorgverlening ingezet worden zoals thuiszorg, personenalarmering en maaltijdservice aan huis. Eventueel kan een indicatiestelling voor een woonzorgcentrum of verpleeghuis in gang gezet worden."

Voor bezoek aan de dagverzorging is een indicatie begeleiding groep ondersteunende begeleiding in dagdelen (OBdag) vereist. ,,Omdat de situatie per individu verschilt, kan men hiervoor het beste contact opnemen met de gemeente", aldus Karin. ,,Kosten voor bijvoorbeeld de warme maaltijd worden in rekening gebracht."

Voor meer informatie over dagverzorging bij Rivas Zorggroep en/of St. Clara, kijk op www.rivas.nl of bel met Rivas Zorglijn 0900-8440.

Fotobijschrift:

Sinds kort kunnen inwoners van Gorinchem in St. Clara terecht voor dagverzorging.