• BDUmedia

Daling WW-uitkeringen, krapte in zorg en welzijn

GORINCHEM Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio's Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond is in februari afgenomen. De daling is sterker dan het landelijk gemiddelde. In de drie regio's neemt het aanbod werkzoekenden voor de zorg en welzijnberoepen af, terwijl de vraag toeneemt. Werkgevers moeten hierdoor meer moeite doen om hun vacatures te vervullen.

Eind februari 2018 verstrekt UWV in de arbeidsmarktregio's Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond tezamen 34.208 WW-uitkeringen: een daling van -2,5%. Dit is een grotere daling dan landelijk, waar het aantal WW-uitkeringen met -1,6% afnam. De grootste daling in de drie regio's vond plaats in de landbouw visserij, onderwijs, gezondheidszorg, welzijn cultuur en vervoer opslag.

Van de in februari 2018 verstrekte WW-uitkeringen in Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond gaan er 2.551 naar mensen die voorheen een zorg en welzijn beroep beoefenden. Vergeleken met februari 2017, is het aantal WW-uitkeringen voor deze beroepsgroep met 23% gedaald, een grotere daling dan gemiddeld (-19%). Minder aanbod van werkzoekenden zorgt voor krapte op de arbeidsmarkt. Werkgevers moeten daardoor meer moeite doen om hun vacatures te vervullen.

In de drie regio's is in 2017 de arbeidsmarkt bijvoorbeeld (zeer) krap voor verzorgende IG, (gespecialiseerd) verpleegkundigen mbo en hbo. Vooral in Gorinchem en Rijnmond is sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt voor deze beroepen.

Het aantal WW-uitkeringen dat in de regio naar werkzoekenden gaat met van deze beroepen bedraagt zo'n 250. Omdat ook omliggende regio's te maken hebben met krapte zal personeel daar werven evenmin leiden tot een gemakkelijke vacaturevervulling.