• ZHZActueel.nl / Max Liet

De Dorstige Types treurt om financieel en emotioneel verlies

GORINCHEM Rijdend Unifil Museum De Dorstige Types is donderdagavond getroffen door een zware brand. Hoewel de loods waarin de ruim veertig verzamelde en geschonken legervoertuigen zijn te bezichtigen intact is gebleven ('wat best wel een wonder is') spreekt bestuurslid Ronald Wentink van een enorme schade. ,,Zowel financieel als emotioneel. De kantine is volledig in vlammen opgegaan. Dat was onze ontmoetingsplek."

Door Erik de Bruin

,,Het grootste veteraneninloophuis van Nederland. We krijgen wekelijks militairen en oud-militairen uit alle windstreken en van alle leeftijden over de vloer. Zij hebben van alles geschonken. Beeldjes, miniatuurvoertuigen, onderscheidingen .... het hele clubhuis, dat je het best als een huiskamer kunt omschrijven, stond er vol mee. Een unieke historische collectie die onvervangbaar is. ,,Daar is", zo treurt de Gorcumer, ,,niets meer van over. Het hart en de ziel is verloren gegaan." In de kantine (een aanbouw die de veteranenclub zelf heeft gerealiseerd) vonden activiteiten plaats. ,,Vanavond (de krant sprak hem vrijdagmiddag, red.) zou een veteraan hier zijn verjaardag hebben gevierd. Dat gebeurt regelmatig. We hadden een bar. De inkomsten die we daarmee genereerden, hadden we nodig om de huur te betalen. Dat valt nu helemaal stil."

'Improviseren'

Wentink spreekt in de verleden tijd, maar kijkt ook naar de toekomst. De Dorstige Types (zo genoemd omdat de legertrucks zoveel brandstof 'zuipen') zit niet bij de pakken neer. ,,Ontmoeting kan nog steeds plaatsvinden, maar dan in de loods. Dat doen we ook jaarlijks tijdens de Open Dag. Zo zijn we tien jaar geleden ook begonnen. De komende periode moeten we het hoofd boven water zien te houden. Improviseren zal daarin van groot belang zijn. Dat kunnen we. Als je in het leger hebt gezeten, ben je getraind in het bedenken van creatieve en inventieve oplossingen. Je weet hoe je uit een puinhoop weer iets opbouwt. Koffie drinken we bijvoorbeeld met behulp van een gasbrander. Geen probleem."

'Maatschappelijke rol'

Hulp is wel nodig, stelt hij. ,,Zonder hulp gaan we ten onder. Zo hard kun je het wel uitspreken. Als je kijkt naar alle steunbetuigingen, die echt overweldigend zijn (mijn telefoon staat roodgloeiend; ik heb nog tientallen ongelezen app-berichtjes) putten we daar veel moed uit. Tot nu toe deden we alles op eigen kracht, we hopen dat de overheid nu ook iets kan betekenen." Hij doelt daarmee op Defensie, maar ook op de gemeente Gorinchem. Waarmee het bestuur maandag in gesprek gaat. Op het stadhuis zal het onder andere over de toekomstplannen gaan waaraan al werd gewerkt. Eerder dit jaar kwam reeds naar buiten dat de Dorstige Types haar onderkomen aan de Spijksedijk moet verlaten. Op 1 november loopt het huurcontract af. De grondeigenaar deelde mee dat hij het terrein wil verkopen. Alles zal dus plat moeten. ,,Misschien blijft dat overeind en zullen we uiteindelijk onze biezen moeten pakken, maar in elk geval niet al voor 1 november. Omdat het voor de rechter komt, is dat geen harde deadline meer." De zitting is, zo schetst Wentink, vermoedelijk over twee a drie maanden. Uitspraak volgt later. ,,We hebben dus gelukkig nog wat tijd. Van de rechter hopen we uitstel te krijgen en het liefst natuurlijk afstel." De stichting gooit in de strijd dat zij een maatschappelijke rol vervult. ,,We hebben vele vrijwilligers die hier zinvol hun dag besteden. Dat willen we intact houden. Hoewel er ook alternatieve locaties zijn elders in Nederland laten we Gorinchem, wat heerlijk centraal ligt en waar ons kader vandaan komt, niet zomaar los."

Hoe de vlammenzee is ontstaan (het gebouw stond donderdagavond rond elf uur in lichterlaaie), is onduidelijk. Er zijn vermoedens van brandstichting, maar de politie zegt daar na forensisch onderzoek bij de brandhaard niet van uit te gaan. De stichting heeft wel aangifte gedaan. Dat heeft, zo legt Wentink uit, te maken met 'bewijsmateriaal' dat buiten op het terras is gevonden.

Er kunnen donaties worden overgemaakt aan de gedupeerde veteranenclub. Het rekeningnummer is NL 90 INGB 0003338692. Ten name van: Stichting tot Instandhouding van Dorstige Types/Rijdend Unifil Museum. Omdat het een zogenoemde Algemeen Nut Beogende Instelling is (de stichting heeft de ANBI-status) zijn giften fiscaal aftrekbaar.