'De gemeente kijkt niet van afstand toe'

GORINCHEM Eind deze week arriveert de eerste groep vluchtelingen bij het vroegere belastingkantoor, dat de afgelopen weken zodanig is verbouwd dat circa honderd van de in totaal driehonders asielzoekers die hier worden opgevangen alvast hun intrek kunnen nemen. ,,Of ik ze welkom ga heten? Dat was oorspronkelijk wel het plan, maar het is nog niet duidelijk wanneer ze aankomen. Bovendien moet het een beetje rustig voor ze zijn. Misschien is het geen goed idee." De Stad Gorinchem sprak met wethouder Eva Dansen en vroeg haar terug te kijken en een blik op de toekomst te werpen. ,,We zitten bovenop het proces."

door Erik de Bruin

t @erikdebruin78

Toeval bestaat niet. De timing kan eigenlijk niet beter. Op het moment van spreken bereidt Dansen zich voor om samen met Govert Veldhuijzen, de burgemeester, naar Alblasserdam te rijden. ,,Daar gaan we een praatje maken met de vluchtelingen die twee maanden in een noodopvang hebben gezeten. Ze verhuizen alle 36 naar Gorinchem." Het verwelkomen vindt dus een week eerder plaats. Het is een gemeend welkom. Dansen stelde vanaf het begin dat de gemeente een bijdrage wil en kan leveren. ,,Of ik tevreden ben over de uitkomst? Ja. Ik ben blij met de politieke eensgezindheid en ook met het proces, dat in mijn ogen op een goede manier is verlopen."

 

LINGEWIJK Met uitzondering van Stadsbelang stemden alle fracties tijdens een speciaal ingelaste raadsvergadering op 28 oktober in met het voorstel om voor een periode van maximaal twee jaar driehonderd asielzoekers op te vangen in het voormalige belastingkantoor. Dat was niet het enige vluchtelingendebat in de gemeenteraad. Voordat de Gildenwijk in beeld kwam, was het vizier gericht op een leegstaand gebouw van het Wellantcollege in de Lingewijk. Dat maakte in de samenleving veel los. Bezorgde en kwade buurtbewoners verenigden zich in september en oktober in een actiecomité en roerden zich. Zowel op Facebook als tijdens een informatieavond in de wijk en tijdens een raadsvergadering in het stadhuis. Voorafgaand aan de al genoemde raadsvergadering op 28 oktober (een paar weken later; het roer was omgegaan omdat het COA vluchtelingen wilde opvangen voor een veel langere periode en van mening was dat het oude belastingkantoor daar meer geschikt voor is) maakte De Stad Gorinchem een belrondje om alvast de mening van de politieke partijen te peilen. Eén van de fractievoorzitters complimenteerde de gemeente vanwege de zorgvuldige communicatie naar omwonenden, scholen en winkeliers in de Gildenwijk. Er was volgens haar lering getrokken uit de situatie met de Lingewijk waarmee ze impliciet aangaf dat er in die buurt hiaten waren geweest in het communicatieproces. De wethouder kan zich daar niet in vinden. ,,Natuurlijk was niet iedereen het erover eens dat in het Wellant een crisisnoodopvang zou worden ingericht, maar dat had ik ook niet verwacht. We hebben wel op een goede manier met alle betrokkenen van gedachten gewisseld."

 

ONZEKERHEID Een vergelijking is volgens Dansen moeilijk. ,,Omdat de Lingewijk een hele andere situatie was. We hebben heel snel gehandeld. In de wetenschap dat het COA verlegen zat om locaties voor 72 uurs-opvang. Wij vonden dat Gorcum dat op haar schouders kon nemen en dat het Wellant daarvoor in een kort tijdsbestek geschikt kon worden gemaakt. Vandaar ons aanbod aan het COA. Het verschil met het belastingkantoor was dat we op die locatie gelijk duidelijkheid hadden over wat er zou gebeuren. Niets zo 'killing' als onzekerheid en dat laatste hadden we in de Lingewijk. We hadden het Wellant aangeboden als crisisopvanglocatie. Aangezien dit betekende dat het COA daar elk moment gebruik van zou kunnen maken, vonden we dat we de wijk daarover in moesten lichten, al wisten we nog niet óf het COA er ook gebruik van zou gaan maken en zo Ja op welke manier. Met de kennis van nu zou je misschien kunnen zeggen dat het niet had gehoeven, maar dat is achteraf praten en dat is altijd eenvoudig. Ik zou het zo weer doen. Als er bij mensen in de buurt een opvanglocatie voor vluchtelingen wordt aangeboden, hebben zij het recht om dat te weten. Je moet als gemeente een zorgvuldig proces doorlopen en dat hebben we gedaan. Overigens zeg ik bewust 'we'. Ik doe dit niet alleen. Binnen het college hebben we allemaal een rol gespeeld. Daarom ga ik ook samen met de burgemeester naar Alblasserdam. Collega-wethouder Marcel Doodkorte heeft met de scholen in de Gildenwijk uitvoerige gesprekken gevoerd over wat het onderwijs voor deze mensen kan betekenen."

 

VERANTWOORDELIJKHEID Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft de komende tijd (lees: maximaal twee jaar) de coördinatie in handen. ,,Het COA zorgt voor de opvang van de vluchtelingen, maar de gemeente kijkt niet van een afstand toe. We hebben een verantwoordelijkheid naar onze inwoners en die nemen we serieus." Gevraagd naar de wijze van monitoring vertelt Dansen dat er een klankbordgroep is opgericht in de Gildenwijk en dat de gemeente participeert in de omgevingscommissie die tot stand is gebracht. ,,We zitten bovenop het proces. Niet alleen wij zijn hierin vertegenwoordigd, ook de middenstand, het onderwijs, de brandweer en de politie. De coördinator van de opvanglocatie houdt ons uitgebreid op de hoogte. Iedereen is nauw betrokken, we denken met z'n allen mee." De wethouder verwacht niet dat er voor de gemeente meer uitrolt in de vorm van een asielzoekerscentrum. ,,Momenteel is dat niet aan de orde. Er was in het verleden een perceel beschikbaar in Gorinchem-Noord, maar daar heeft het COA geen gebruik van hoeven maken." De focus ligt op het heden. Dansen zegt tot slot zowel een tevreden bestuurder als mens te zijn. ,,Hoe dat is samengegaan? Nou, niet zo moeilijk, hoor. Ook als wethouder ben ik in de eerste plaats mens. Als je iets kunt doen voor mensen die hulp nodig hebben, moet je dat niet nalaten. Ik was ervan overtuigd dat Gorcum dit kan en ben dan ook blij dat het werkelijk gaat gebeuren. Natuurlijk hebben mensen zorgen en die zijn ook terecht, maar uiteindelijk doen we wel waar we in sociaal opzicht voor staan en dat maakt me trots. Trots op Gorinchem."

Fotobijschrift: Wethouder Eva Dansen (links op de foto) sprak vrijdag met leerlingen van het Camphusianium, de middelbare school die zich naast de opvanglocatie bevindt. Ze was uitgenodigd door de leerlingenraad.