De Groene Wei, een stapje dichterbij

GIESSENBURG Met de ondertekening van de diverse samenwerkingsovereenkomsten op maandag 16 februari 2015 komt de realisatie van woonzorgcentrum De Groene Wei in Giessenburg weer een stukje dichterbij.

Vertegenwoordigers vanuit Omnivera, de Stichting Syndion, De Lange Wei en de gemeente Giessenlanden ondertekenden respectievelijk de samenwerkingsovereenkomst en de anterieure overeenkomst. BM van Houwelingen BV ondertekent eind deze week de realisatieovereenkomst. Het plan omvat 26 huurappartementen, 16 koopwoningen en een ontmoetingscentrum aan de Neerpolderseweg in Giessenburg.

,,Het gaat in stapjes, het is een project van de lange adem", geeft Benno Gruijters, directeur-bestuurder van Omnivera aan. ,,In 2012 zijn de voorbereidingen voor ons gestart en is samen met zorgpartijen gekeken naar de mogelijkheden." Elizabeth van Leeuwen, wethouder bij de gemeente Giessenlanden, beaamt dit en is blij dat het er nu echt van gaat komen. ,,Lang gewacht en een bijzonder waardevolle impuls voor de inwoners van Giessenburg." Wil Markesteijn, directeur van de Lange Wei kijkt uit naar een verdere samenwerking met Syndion. ,,Bij de zes Molens in Hoornaar verloopt de samenwerking al goed en graag zetten we dit voort in Giessenburg."

Het creëren van een wijk, waar iedereen kan wonen, iedereen kan zorgen en waar een sterke saamhorigheid heerst, vormen het uitgangspunten van het plan. Om dit te versterken zijn de woningen gesitueerd rondom het ontmoetingscentrum. Leden van het Wmo-platform, de seniorenraad, Zedje en de Dorpsraad Giessenburg denken actief mee. Zeker als het gaat over de indeling van de woningen en de bereikbaarheid van het dorpscentrum.

Loopt alles volgens planning, dan start de bouw in de eerste helft van 2016. B.M. van Houwelingen gaat de bouw realiseren en ondertekent ook deze week de Realisatieovereenkomst.