• sgarschouwburg.jpg
    Schouwburg De Nieuwe Doelen

De Nieuwe Doelen niet meer te redden

GORINCHEM Schouwburg De Nieuwe Doelen is niet meer te redden. Dit blijkt uit een onderzoek van de gemeente Gorinchem. Het pand aan de Haarstraat verkeert in zeer slechte staat. Opknappen zou 9,5 miljoen euro gaan kosten. Bovendien laten bezoekers het theater links liggen. Het college heeft daarom de Gorcumse raad gisterenavond tijdens de raadsvergadering geadviseerd het pand op korte termijn te sluiten. Komend seizoen zal er geen professioneel theater meer te zien zijn in De Nieuwe Doelen.

Wethouder Kunst en Cultuur Eeuwit Klink betreurt het besluit, maar geeft aan geen andere optie te hebben: ,,Dit leidt tot het moeilijke besluit om de Nieuwe Doelen in de nabije toekomst te sluiten. Iets dat ik zeer betreur en ongetwijfeld velen met mij. Afscheid nemen doet altijd pijn. Zelfs in het onwaarschijnlijke geval dat het pand toch opgeknapt wordt, moeten de deuren tijdelijk sluiten."

Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld een quickscan uit te voeren naar de mogelijkheden voor een alternatief groot podium in Gorinchem. Met een alternatief podium wil het college de lokale, sociaal maatschappelijke activiteiten die nu vaak in De Nieuwe Doelen plaatsvinden, in ieder geval veiligstellen. Voorlopig blijft De Nieuwe Doelen wel open voor de sociaal maatschappelijke activiteiten. Wethouder Klink: ,,Geld stoppen in de professionele voorstellingen terwijl er weinig mensen gebruik van maken, vinden we geen goed idee. Dat geld willen we liever besteden aan andere culturele activiteiten waar meer mensen van kunnen genieten. De lokale culturele voorstellingen gaan in ieder geval door. Overigens acht ik een nieuw professioneel programma in de toekomst zeker niet uitgesloten. Het tij kan ook weer keren."

Voor de evaluatie van het Stadspodium zijn verschillende zaken onderzocht, zoals de staat van het pand De Nieuwe Doelen. Uit een technisch onderzoek is gebleken dat het pand versleten is. Om het pand toekomstbestendig te maken, zijn vele investeringen nodig. Het gaat hierbij onder andere om vervanging van de trekkenwand, de stoelen en installaties maar ook om energetische maatregelen zoals isolatie. Uit het onderzoek is daarnaast gebleken dat het pand qua inrichting niet geschikt is voor ander gebruik. Dit zou alleen opgelost kunnen worden met een dure verbouwing.

Verder is er gekeken naar de marktpositie van De Nieuwe Doelen ten opzichte van andere theaters in de regio en de financiële situatie. Conclusie is dat de loop uit het theater is na het staken van de exploitatie door de Stichting De Nieuwe Doelen. Dit geldt vooral voor de professionele voorstellingen. Een behoorlijke teleurstelling gezien de inspanningen van de tijdelijke exploitant Drijver en Partners om van de doorstart een succes te maken en de toekenning van extra subsidies van de gemeente om de loop er in te houden. Mogelijk oorzaken van de tegenvallende kaartverkoop zijn de aanwezigheid van andere theaters in de regio en de relatief late en beperkte programmering. Ook landelijk is een tendens te zien waarbij steeds minder mensen een bezoek brengen aan het theater en huidige budgetten niet toereikend blijken te zijn om een theater rendabel te exploiteren. Een opvallende uitkomst uit de evaluatie is dat de sociaal maatschappelijke activiteiten zoals dansvoorstellingen, amateurtoneel of schoolvoorstellingen over het algemeen wel goed bezocht worden.

Op 18 februari staat het raadsvoorstel over De Nieuwe Doelen op de agenda van de gemeenteraad tijdens de parallelsessie voor beraad en advies. Naar verwachting is de quickscan voor de zomer afgerond.